Regler og betingelser

Nedenfor finder du bankens forretningsbetingelser, regler mm. for både privat- og erhvervskunder.

Almindelige forretningsbetingelser:
- Privatkunder - gældende til 30. april 2018
- Privatkunder - gældende fra 1. maj 2018
- Erhvervskunder - gældende til 30. april 2018
- Erhvervskunder - gældende fra 1. maj 2018
Basiskonto, oplysning om
Betalingskonti, vilkår:
- Vilkår for betalingskonto, privatkunder (se primært afsnit 14)
- Vilkår for betalingskonti, erhvervskunder (se primært afsnit 14)
Betalingsservice
- generelle regler for debitorer
- generelle regler for kreditorer
Brug af landbobanken.dk, betingelser og vilkår
CRS egenerklæringer:
- Privat
- Erhverv til danske selskaber
- Erhverv til udenlandske selskaber
Dankort brugerregler
eBanking Privat (Netbank og Mobilbank) regler
Elektronisk indbetalingskort, debitorregler
Flytning af anfordringskonti og tilknyttede betalinger til en ny bank, sparekasse eller andelskasse, vejledning
Formuepleje:
- Fri formuepleje, vilkår
- Fri formuepleje VSO, vilkår
- Pensionsformuepleje, vilkår
- ÅOP
Fortrydelsesret, oplysning om
Garantiformuens dækning af indskydere og investorer (Indskydergaranti)
Generelle oplysninger om boligkreditaftaler:
Oplysning om Ringkjøbing Landbobank som boligkreditformidler
- C: Boliglån
- C1: Boliglån 80-95%
- C2: RL-Prioritetslån 0-60%
- C3: RL-Prioritetslån 0-80%
- C4: RL-Prioritetslån fritidshus 0-60%
- C5: Andelsboliglån 0-60%
- C6: Andelsboliglån 60-80%
- C7: RL Boligkøbslån
- Oplysninger om Totalkredit-lån
Interessekonflikthåndtering, politik for
Klagevejledning
LeverandørService
generelle regler for debitorer
generelle regler for kreditorer
MasterCard, kortbestemmelser
MasterCard Guld, forsikringsbetingelser
MasterCard Platinum, forsikringsbetingelser
My Wallet
brugerregler, iPhone
brugerregler, Android
Netbank Erhverv, regler
NemID til NetBank og offentlig digital signatur, regler
Oplysninger til kunder i betalingsvanskeligheder
Ordreudførelsespolitik
Overførsler til og fra udlandet, vilkår
Pantsætning, vilkår
Persondatapolitik og brug af cookies på Landbobanken.dk
PRIIPs centralinformation - Informationsdokumenter om finansielle instrumenter
Risikoklassificering af lån
Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank
Videregivelse af oplysninger:
- Privatkunder (se afsnit 3)
- Erhvervskunder (se afsnit 3)
Visa/Dankort, brugerregler
Værdipapirer
regler for handel
generel beskrivelse
regler for opbevaring i depot
risikomærkning

 

Terms and conditions
in english


Below you can find the terms, conditions, rules etc. for both retail and business clients: 

 

Vorschriften und Bedingungen
im Deutsch


Unten können Sie die Bedingungen, Regeln etc. für Privatkunden und Geschäftskunden finden: