Logo
Regler og betingelser

Regler og betingelser

Nedenfor finder du forretningsbetingelser, regler, vilkår m.m.

Almindelige forretningsbetingelser:
- Privatkunder
- Erhvervskunder
Basiskonto, oplysning om
Betalingskonti, vilkår:
- privatkunder (se primært afsnit 10)
- erhvervskunder (se primært afsnit 13)
Betalingskort:
- Mastercard kortbestemmelser
- Forsikringsbetingelser, Mastercard Guld privat
- Forsikringsbetingelser, Mastercard Platinum privat
- Forsikringsbetingelser, Mastercard Guld Business
- Forsikringsbetingelser, Mastercard Platinum Business
Visa/Dankort brugerregler
Dankort brugerregler
Betalingsservice
- generelle regler for debitorer
- generelle regler for kreditorer
Brug af denne hjemmeside, betingelser og vilkår
Cookies, politik for brug af cookies på denne hjemmeside
Egenerklæringer: 
- Privat
- Erhverv til danske selskaber
- Erhverv til udenlandske selskaber- Treaty Statement - erhverv
Flytning af anfordringskonti og tilknyttede betalinger til en ny bank, sparekasse eller andelskasse, vejledning
Formuepleje:
- Fri Formuepleje, vilkår
- Fri Formuepleje VSO, vilkår
- Fri Formuepleje Gavekonto, vilkår
- Fri Formuepleje Kreditorbeskyttede midler, vilkår
- Pensionsformuepleje, vilkår
- ÅOP vedr. Pensionsformuepleje, Fri Formuepleje og VSO
Fortrydelsesret, oplysning om
Garantiformuens dækning af indskydere og investorer (Indskydergaranti)
Gebyroplysningsdokumenter:
- Basiskonto
- Fakkelkonto
- Jackpotkonto
- 2for1 konto
- Ordliste
Generelle oplysninger om boligkreditaftaler:
- Oplysning om banken som boligkreditformidler
- C: Boliglån
- C1: Boliglån 80-95%
- C2: Prioritetslån 0-60%
- C3: Prioritetslån 0-80%
- C4: Prioritetslån fritidshus 0-60%
- C5: Andelsboliglån 0-60%
- C6: Andelsboliglån 60-80%
- C7: Boligkøbslån- Oplysninger om Totalkredit-lån
Interessekonflikthåndtering, politik for
Klagevejledning
LeverandørService:
- generelle regler for debitorer
- generelle regler for kreditorer
Lovpligtig forklaring om fravalg af politik for aktivt ejerskab
Mastercard:
- Kortbestemmelser
- Forsikringsbetingelser, Guld privat
- Forsikringsbetingelser, Platinum privat
- Forsikringsbetingelser, Guld Business
- Forsikringsbetingelser, Platinum Business
Mobilbank og Netbank:
- Regler for e-Banking - Privat
- Netbank Erhverv, regler
- Tidsfrister for overførsler og betalinger i Netbank
- Mobilbank, brugerregler
- Mobilbank, overfør og betal
Oplysninger jf. Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører, §14
- PFA og Letpension
- Privatsikring
Oplysninger til kunder i betalingsvanskeligheder
Overførsler til og fra udlandet, betingelser
Pantsætning, vilkår
Persondata, information om behandling af
Politik for persondata for aktionærer m.fl.
Puljer:
- Regler og retningslinjer for bankens puljer
- Beregn puljeordnings ÅOP (kræver Excel 2013 eller nyere)
Risikoklassificering af lån
Tilbagefaldsplaner for brug af benchmarks
Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank

Værdipapirer og investering
- Regler for handel med værdipapirer
- Depotregler - Regler for opbevaring i depot
- Ordreudførelsespolitik
- Best Execution rapport 2022
- Best Execution rapport 2021
- Best Execution rapport 2020
- PRIIPs centralinformation - Informationsdokumenter om finansielle instrumenter
- Erklæringer vedr. bæredygtighed
- Rapport: Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
- Generelle regler for Aktiesparekonto

Banken yder ikke investeringsrådgivning eller investeringsservice til kunder hjemmehørende og bosiddende i USA.

Vorschriften und Bedingungen im Deutsch

img
Unten können Sie die Bedingungen, Regeln etc. für Privatkunden und Geschäftskunden finden:

Die Bank bietet Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten keine Anlageberatungsdienste oder Broker-Dealer-Dienste an.