Erklæring om negativ indvirkning på bæredygtighed

Når vi i banken yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I vores politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning.

I størstedelen af de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus, er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter.

Definition af bæredygtighedsrisiko: En miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Bankens politikker vedr. bæredygtighed og aflønning: