Logo
PRIIPs / KIDs RLB

PRIIPs / KIDs

Når du handler med finansielle instrumenter i Ringkjøbing Landbobank, er det vigtigt, at du kan forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du foretager. Vi stiller derfor en række informationsdokumenter om finansielle instrumenter til rådighed for dig.

PRIIPs / KIDs RLB

Valutaterminer

ProduktDokumentLøbetidKøb/salg
Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M)DKENDE6MSell
Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M)DKENDE6MSell
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 1Y)DKENDE1YBuy
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 3Y)DKENDE3YBuy
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 5Y)DKENDE5YBuy
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 1Y)DKENDE1YSell
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 3Y)DKENDE3YSell
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 5Y)DKENDE5YSell
PRIIPs / KIDs RLB

Valutaoptioner

ProduktDokumentLøbetidKøb/salg
Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M)DKENDE3MBuy
Solgt put option valuta (FXO Sell Put USDDKK 3M)DKENDE3MSell
Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M)DKENDE3MBuy
Solgt call option valuta (FXO Sell Call USDDKK 3M)DKENDE3MSell
Købt barriere call option knock out (FXO KI Buy Call USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt barriere call option knock in (FXO KI Sell Call USDDKK 6M)DKENDE6MSell
Købt barriere call option knock out (FXO KO Buy Call USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt barriere call option knock out (FXO KO Sell Call USDDKK 6M)DKENDE6MSell
Købt barriere put option knock in (FXO KI Buy Put USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt barriere put option knock in (FXO KI Sell Put USDDKK 6M)DKENDE6MSell
Købt barriere put option knock out (FXO KO Buy Put USDDKK 6M)DKENDE6MBuy
Solgt barriere put option knock out (FXO KO Sell Put USDDKK 6M)DKENDE6MSell
PRIIPs / KIDs RLB

Renteswaps

ProduktDokumentLøbetidPayer/receiver
Payer (IRS Payer DKK 10Y)DKENDE10YPayer
Payer (IRS Payer DKK 3Y)DKENDE3YPayer
Payer (IRS Payer DKK 7Y)DKENDE7YPayer
Receiver (IRS Receiver DKK 10Y)DKENDE10YReceiver
Receiver (IRS Receiver DKK 3Y)DKENDE3YReceiver
Receiver (IRS Receiver DKK 7Y)DKENDE7YReceiver
PRIIPs / KIDs RLB

Basisswaps

ProduktDokumentLøbetid
Basisswap (Basis SW DKK 3Y)DKENDE3Y
Basisswap (Basis SW DKK 5Y)DKENDE5Y
PRIIPs / KIDs RLB

Valutaswaps

ProduktDokumentLøbetid
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 1Y)DKENDE1Y
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 3Y)DKENDE3Y
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 5Y)DKENDE5Y
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 1Y)DKENDE1Y
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 3Y)DKENDE3Y
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 5Y)DKENDE5Y
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 1Y)DKENDE1Y
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 3Y)DKENDE3Y
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 5Y)DKENDE5Y
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 1Y)DKENDE1Y
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 3Y)DKENDE3Y
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 5Y)DKENDE5Y
PRIIPs / KIDs RLB

Rentefloors

ProduktDokumentLøbetidKøb/salg
Købt floor – løbende præmie (Floor Buy Premium DKK 5Y)DKENDE5YBuy
Købt floor - upfront præmie (Floor Buy Up-front DKK 5Y)DKENDE5YBuy
Solgt floor – løbende præmie (Floor Sell Premium DKK 5Y)DKENDE5YSell
Solgt floor - upfront præmie (Floor Sell Up-front DKK 5Y)DKENDE5YSell
PRIIPs / KIDs RLB

Rente Caps

ProduktDokumentLøbetidKøb/salg
Købt cap – løbende præmie (Cap Buy Premium DKK 5Y)DKENDE5YBuy
Købt cap - upfront præmie (Cap Buy Up-front DKK 5Y)DKENDE5YBuy
Solgt cap – løbende præmie (Cap Sell Premium DKK 5Y)DKENDE5YSell
Solgt cap – upfront præmie (Cap Sell Up-front DKK 5Y)DKENDE5YSell
PRIIPs / KIDs RLB

Bond forwards

ProduktDokumentLøbetidKøb/salg
Købt obligationer på termin (Bond Fwd 6M Denmark Govt Buy)
DK6MBuy
Solgt obligationer på termin (Bond Fwd 6M Denmark Govt Sell)DK6MSell