Logo
Betingelser for brug af hjemmesiden

Betingelser for brug af bankens hjemmeside

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for brugen af bankens hjemmeside. Brug af hjemmesiden indebærer samtidig accept af de til enhver tid gældende betingelser og vilkår. Banken kan uden varsel og uden angivelse andet steds på hjemmesiden ændre indholdet af denne side. Brugerne opfordres derfor til regelmæssigt at kontrollere indholdet heraf.

Indholdet på bankens hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af internetsiderne må ikke ske uden, at banken forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil. De er velkommen til at downloade eller udskrive materiale til eget brug.

Ansvarsfraskrivelse for indholdet på denne hjemmeside
Banken bestræber sig på kun at videregive korrekte oplysninger, og bruger derfor udelukkende kilder som vurderes at være pålidelige. Banken er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger. Banken tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl.

Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af indholdet af vores hjemmeside. Indholdet af hjemmesiden er ikke tiltænkt som individuel rådgivning, kunderne opfordres derfor til at henvende sig i vores afdelinger hvis de ønsker personlig rådgivning. Vi anbefaler, at væsentlige dispositioner altid foretages på basis af individuel rådgivning.

Beregninger
Banken påtager sig intet ansvar for beregninger foretaget på denne hjemmeside, og er dermed heller ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger. Kontakt bankens afdelinger for individuel rådgivning.

Personoplysninger
Banken påtager sig intet ansvar for sikkerheden, hvis brugere sender ikke-krypterede mails til banken. Banken er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via mails, og dermed heller ikke ansvarlig for eventuelle tab der måtte opstå som følge af, at disse ikke måtte være udført.

Banken indestår ikke for datasikkerheden, såfremt brugere sender personlige eller fortrolige oplysninger via mail.

Links fra bankens hjemmeside
Links fra bankens hjemmeside til hjemmesider der drives af tredjemand er angivet til information, og banken påtager sig intet ansvar for indholdet af disse sider.

Persondatapolitik og brug af cookies
Vedrørende opbevaring af persondata og brug af cookies på bankens hjemmeside henvises til denne side.

Ændringer af "Betingelser og vilkår for brug af denne hjemmeside"
Banken forbeholder sig ret til, at kunne ændre indholdet af vilkårene for brug af denne hjemmeside uden varsel. Enhver tvist der måtte opstå vedrørende brugen eller indholdet af denne hjemmeside afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.