Logo
Formuepleje

Formuepleje: Pleje af pensions-, frie og virksomhedsmidler

En formueplejeaftale styrker dit afkast ved mere langsigtet investering

Om Formuepleje

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing.

Vi overvåger løbende din formue, balancerer din portefølje mellem aktier og obligationer og geninvesterer udbytter - kort sagt vi holder øje med det hele.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti, frie midler og midler som er omfattet af virksomhedsordningen.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Finansdirektør Sten Erlandsen redegør for bankens plejeprodukter og formueforvaltning i øvrigt.

FORMUEPLEJE

Bæredygtigt aftryk for Fri Formuepleje

Denne oversigt giver dig et indblik i porteføljens bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og hvordan porteføljens investereringer vurderes at håndtere miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale kaldet ESG.

Dokumentets 6 sider består af kombinationer af lav/middel/høj risiko samt kort/mellem/lang horisont - én side for hver kombination.

 

FORMUEPLEJE

Risiko

Investeringer tilbyder, som udgangspunkt, et højere forventet afkast end på en almindelig konto. Men selvom investering historisk set er den bedste måde at få formuen til at vokse på, er der altid en risiko ved at investere. Der er ingen garantier for et positivt afkast, og enhver investering kan resultere i tab, helt eller delvist. Derfor skal dine investeringer altid balancere din forventning til afkast med din holdning til risiko. 

Informationen om denne fond er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Derfor bør du altid rådføre dig med dine rådgivere, før du investerer.