Logo
Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Ringkjøbing Landbobank A/S har tilbagefaldsplaner for benchmarks.

Tilbagefaldsplanerne gælder for kreditaftaler, låneaftaler og derivattransaktioner med mere, hvor der anvendes referencerenter, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Tilbagefaldsplanerne angiver alternativer, der bliver anvendt, hvis det aftalte benchmark ændres væsentligt eller bortfalder.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for benchmarks for dig som kunde?

Hvis et benchmark, fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har:

  • En kredit- eller en låneaftale, hvor renten fastsættes med CIBOR3
  • Indgået en derivattransaktion, fx en renteswap, hvor betalinger fastsættes med CIBOR3

så vil tilbagefaldsplanen angive en ny, tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente.

I nogle tilfælde har du allerede aftalt en alternativ referencerente. Hvis det er tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Hvordan fastlægges bankens tilbagefaldsplaner?

Det er bankens intention, at vores tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og internationalt plan, da benchmarks anvendes på kryds og tværs i transaktioner mellem banker og kunder.

Ringkjøbing Landbobank følger løbende det internationale arbejde med tilbagefaldsplaner. I takt med at markedspraksis aftales, ajourfører vi bankens tilbagefaldsplaner.

Bankens tilbagefaldsplaner

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, fastsætter banken en anden tilsvarende referencerente/repræsentativ rente. Det gør vi fx ved at anmode et antal banker om kvoteringer på en given rente eller ved intern kvotering, hvor vi selv fastsætter en værdi, der skal anvendes.