Logo
Klage

Klagevejledning

Vi gør alt for at minimere fejl i banken, og vi arbejder hele tiden hårdt for, at vores kunder er tilfredse med os og vores måde at gøre tingene på.

Skulle du alligevel have et problem med en sag eller med os, så håber vi, du først og fremmest vil drøfte problemet med din kunderådgiver. Kan vi i samarbejde med dig ikke løse problemet til din tilfredshed, har du mulighed for at klage til bankens klageansvarlige.

Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte bankens klageansvarlig direkte.

Såfremt du ikke er kunde og ønsker at klage over banken, bedes du kontakte den klageansvarlige direkte.

Såfremt du ønsker at klage til os, beder vi dig formulere din klage skriftligt og sende den til bankens klageansvarlige Lars Hindø, Ringkjøbing Landbobank, Torvet 1, 6950 Ringkøbing pr. post eller på e-mail adressen: [email protected].

Såfremt du ikke får medhold i din klage, eller din klage ikke fører til et for dig tilfredsstillende resultat, kan du, såfremt du er forbruger, eller det drejer sig om et forhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra et privatkundeforhold, vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 3543 6333, www.fanke.dk.

Endvidere kan du som forbruger også anvende Europa-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her https://webgate.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen: [email protected].

Endelig kan du klage over bankens overholdelse af den finansielle lovgivning til Finanstilsynet og over overholdelse af persondatalovgivningen til Datatilsynet.