Logo
Basiskonto

Basiskonto

På baggrund af et EU direktiv har Folketinget vedtaget Lov om Betalingskonto, der skal sikre forbrugere med lovlig bopæl i et EU land adgang til en betalingskonto med de mest basale funktioner. Hos os hedder denne basale konto ”Basiskonto”.

"Basiskonto Indlån" indeholder følgende faciliteter:

 • Nemkonto
 • Adgang til at hæve og indsætte danske kroner i bankens pengeautomater
 • Gratis Mastercard Standard Debit
 • Der kan ikke disponeres via Mobilbank
 • Der kan ikke tilkobles MobilePay
 • Der kan ikke tilkobles faste overførsler eller tilmeldes Betalingsservice-betalinger.

"Basiskonto Betaling" indeholder følgende faciliteter:

 • Nemkonto
 • Adgang til at hæve og indsætte danske kroner i bankens pengeautomater
 • Betalingsservice
 • Mastercard Standard Debit
 • Overførsler, herunder stående ordrer
 • Mobilbank

Prisen for Mastercard Debit Standard samt Mobilbank betales efter bankens til enhver tid gældende Prisbog, hvis intet andet er anført. Benyttes andre serviceydelser end ovenstående, betales ligeledes standardpriser for disse. Køb af yderligere serviceydelser eller aktier i banken er ikke en forudsætning for at få kontoen.

Oplysning om pris for Basiskonto og tilknyttede serviceydelser finder du i Prisbogen.