Logo
Opsparing

Opsparing

Lad os hjælpe dig med den rigtige opsparing

Uanset hvad du drømmer om, så har vi en opsparingskonto, der passer til. Nedenfor finder du de mest efterspurgte.

target
OPSPARING

Højrentekonto

Fast rente på 2,50 % p.a.

Vi tilbyder i perioden 13/6 til 13/8 2024 kl. 16.00 to attraktive højrentekonti med fast rente på 2,50 % p.a.:

 • Variant 1: 2,50 % i fast årlig rente indtil 4. april 2025.
 • Variant 2: 2,50 % i fast årlig rente indtil 4. september 2025.

Der er et minimum, men intet maksimum

For begge kontovarianter gælder det, at privatkunder skal indskyde minimum 25.000 kr. og erhvervskunder minimum 250.000 kr. Der er intet maksimum for indskud.

Pengene er bundet, men...

Du kan hæve på en Højrentekonto i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er for de to kontovarianter på 3,0% af de hævede beløb.

Dekortbetalingen er gældende i hele indskudsperioden og uanset anvendelsen af de hævede midler. Der er kvartårlig rentetilskrivning på kontoen. Ved udløb ændres Højrentekonti automatisk til almindelig indlån uden opsigelse. Du skal ikke foretage dig yderligere i den anledning.

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår under "Regler og betingelser".

Klik her for at gå direkte til garantiformuens dækning af indskydere og investorer.

stats-dots
OPSPARING

Fri Opsparing

En meget fleksibel opsparingskonto med variabel rente til privatkunder

På en Fri Opsparing kan du indskyde ét beløb eller løbende, når du vil - du bestemmer. Pengene er frie og de kan overføres til andre konti i banken.

Renten på Fri Opsparing afhænger af saldoen og gives af de enkelte intervaller:

 • 0 - 100.000 kr.: 1,50% p.a.
 • 100.000 - 500.000 kr.: 1,75% p.a.
 • Over 500.000 kr.: 2,75% p.a.

Renten er variabel og den beregnes dagligt. Den tilskrives fire gange om året. Der kan hæves én gang pr. måned uden gebyr. Efterfølgende hævninger koster 100 kr. pr. gang. Der kan ikke tilknyttes betalingskort til kontoen.

Bemærk: En hævning på den sidste bankdag i måneden tæller først med i næste måneds hævning.

accessibility
OPSPARING

Fakkel Opsparing

En meget fleksibel opsparingskonto med variabel rente til privatkunder

På en Fakkel Opsparing kan du helt frit indskyde, hæve og overføre beløb, når du vil.

Renten på Fakkel Opsparing afhænger af saldoen og gives af de enkelte intervaller:

 • 0 - 100.000 kr.: 1,25% p.a.
 • Over 100.000 kr.: 1,75% p.a.

Renten er variabel og den beregnes dagligt. Den tilskrives fire gange om året. Der kan hæves og indsættes frit. Der kan ikke tilknyttes betalingskort eller BS-betalinger til kontoen.

home3
OPSPARING

Boligkonto Opsparing

Med en Boligkonto Opsparing kan du spare op til boligkøb, forbedring eller vedligeholdelse af en bolig. Se de nærmere vilkår her:

 • Der skal mindst indskydes 300 kr. pr. måned.
 • Der kan maksimalt indskydes 60.000 kr. pr. år og 400.000 kr. i alt.
 • Udbetaling kan tidligst ske 2 år efter første indbetaling.
 • Ved udbetaling skal dokumentation for anvendelse til bolig forevises.
accessibility
OPSPARING

Børneopsparing

Giv dit barn en god start!

Vil du give dit barn eller barnebarn en god økonomisk start, er en børneopsparing en af de bedste opsparingskonti, der findes. Med kontoen opnår du en høj, skattefri rente.

Pengene er bundet i minimum syv år og kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år. Du kan også vælge at binde opsparingen til barnet fylder 21 år.

Få mere information om børneopsparing her.

accessibility
OPSPARING

Jackpot opsparing

En opsparingskonto til unge fra 13-17 år.

Har du brug for en ekstra konto, hvor du kan have din opsparing stående, så kan du vælge en Jackpot opsparing, hvis du er mellem 13 og 17 år.

Du kan frit hæve og sætte penge ind på opsparingen , som typisk giver lidt mere i rente end en almindelig Jackpot konto.

gift
OPSPARING

Gavekonto

Giv en gavekonto til en, du holder af. Du har mulighed for knytte særlige gavebetingelser til kontoen.

Med en Gavekonto kan du lave en opsparing som gave til en anden person. Se de nærmere vilkår her:

 • Kontoen kan oprettes til alle under 27 år.
 • Opsparingen kan tidligst udbetales ved det fyldte 14. år, men kun ved accept af gavegiveren, og senest ved 28 år.
 • Der kan maksimalt indskydes 74.100 kr. pr. år (2024)
 • Gavebeløbet er skattefrit.
 • Der kan tilknyttes et gave-depot til kontoen.
 • Kontoen må ikke overføres til andet pengeinstitut uden gavegiverens accept.
 • Du kan selv knytte gavebetingelser på kontoen.

drawer
OPSPARING

Etableringskonto

Som lønmodtager kan du spare op til at starte din egen virksomhed på en etableringskonto eller iværksætterkonto i et pengeinstitut og trække indskuddene fra i skat.

Denne ordning er rettet mod dig, der ikke betaler topskat.

Indskud på en etableringskonto har en fradragsværdi på ca. 27 %, og når du hæver dit indskud, får du skattefradrag for en del af de udgifter eller investeringer, som du bruger pengene på. Skattefradraget afhænger af, hvilket år du har sat penge ind på din etableringskonto.

Du kan få fradrag for dine indskud for det indkomstår, hvor du har etableret din virksomhed og de efterfølgende 4 indkomstår.

Indskud, som du vil trække fra for 2023, skal du have indbetalt på kontoen i perioden fra 16. maj 2023 til 15. maj 2024. Der kan ikke dispenseres fra indskudsfristen, og fristen forlænges ikke på grund af helligdage eller andre lukkedage.

Du får dit fradrag ved at skrive det samlede indskud på din årsopgørelse eller på dit oplysningsskema (det der tidligere hed selvangivelsen) i rubrik 57.

De øvrige praktiske detaljer kan du tale med dit pengeinstitut om.

Du kan frit flytte kontoen fra et pengeinstitut til et andet.

Hvis du alligevel ikke starter egen virksomhed

Du bliver efterbeskattet af de indskudsbeløb, du ikke har brugt. Efterbeskatningen af de opsparede beløb forhøjes med 3 % for hvert år (5 % pr. år for indskud foretaget før 2002), der er gået siden opsparingsåret.

Krav til etableringskontoordningen

Du kan hvert år sætte 60 % af din nettoløn ind. Du kan dog altid sætte op til 250.000 kr. af din nettoløn ind. Du skal mindst indsætte 5.000 kr. om året.

Eksempler:
 • Nettoløn på 200.000 kr. giver ret til indskud på maksimalt 200.000 kr.
 • Nettoløn på 300.000 kr. giver ret til indskud på maksimalt 250.000 kr.
 • Nettoløn på 800.000 kr. giver ret til indskud på maksimalt 480.000 kr.

To betingelser, du og din virksomhed skal opfylde

Der er to betingelser, som du skal opfylde, for at du rent skattemæssigt kan anses for at have startet virksomhed:

 • Du skal investere for mindst 93.600 kr. i 2021 (94.700 kr. i 2022).
 • Virksomheden skal have et omfang, som kræver en ikke uvæsentlig arbejdsindsats fra dig eller din ægtefælle. Tommelfingerreglen er mindst 12 timer om ugen (50 timer om måneden).

Det må du bruge pengene til

Du må kun bruge indskuddene til at oprette og investere i din virksomhed. Det vil sige:

 • Købe afskrivningsberettigede aktiver, fx bygninger og maskiner.
 • Betale løn og husleje og andre driftsomkostninger, som er fradragsberettigede.
 • Betale udgifter til forsøg og forskning mv.
 • Købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.

Sådan hæver du indskuddet

www.skat.dk finder du et skema (02.007), hvor du skal erklære, at du har startet egen virksomhed, og oplyse, hvad opsparingen bruges til. Skemaet skal afleveres til din bankrådgiver, hvorefter opsparingen kan hæves.

Du kan hæve på din etableringskonto eller din iværksætterkonto, når du starter virksomhed. Indskuddet skal være hævet senest ni år efter udløb af det indkomstår, hvor du starter din virksomhed eller inden udgangen af det andet indkomstår efter udløbet af det indkomstår, hvor du når pensionsalderen.

Ønsker du rådgivning om skat?

Vi anbefaler, at du kontakter en revisor, hvis du ønsker rådgivning om

 • de skattemæssige aspekter, der er forbundet med oprettelse, indskud og hævning på en Etableringskonto
 • de skattemæssige muligheder, hvis du vil starte egen virksomhed.

Flere oplysninger

Er du interesseret i en Etableringskonto, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

stats-dots
OPSPARING

Formuepleje

Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer automatisk nye indskud, renter og udbytte.

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing. Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer, når det er nødvendigt.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti og frie midler.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Opsparing

Aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto sparer du besværet med indberetning af dit afkast og betaler en lavere skat af afkastet.

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 135.900 kr. på kontoen, og afvikle handler med aktier til og fra depotet. Det er muligt at investere i aktiebeskattede aktier og investeringsforeninger.

Aktiesparekontoen er en nem måde at administrere dine aktiehandler skattemæssigt på – gevinster og tab opgøres via kontoen og styres og indberettes automatisk af banken.

Du kan frit hæve det indsatte beløb og en eventuel gevinst igen.

Beskatningen af gevinster på kontoen er kun 17% mod 27 % ved en investering uden for ordningen.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en Aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Fakta om Aktiesparekontoen

 • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på 135.900 kr. 
 • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst). På Aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
 • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Banken hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen.
 • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
 • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
 • Du kan frit hæve fra aktiesparekontoen uden beskatning.

binoculars

Pensionsopsparing

Du har mange muligheder for at sikre din alderdom bedst muligt.

Det er vigtigt, at vælge den rette taktik

Når du en gang forlader arbejdsmarkedet, får du god tid til at gøre det, du har lyst til - derfor er det ærgerligt, hvis økonomien forhindrer det.

Og hvad vil du helst - spare penge op til din egen senior-tilværelse eller betale de fleste i skat nu?

Vi har samlet alt om pension her, hvor du kan se meget mere om den rette opsparing til din alderdom.

OPSPARING

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår under "Regler og betingelser"

Klik her for at gå direkte til garantiformuens dækning af indskydere og investorer.