Opsparing

Opsparing

Lad os hjælpe dig med den rigtige opsparing

Uanset hvad du drømmer om, så har vi en opsparingskonto, der passer til. Nedenfor finder du de mest efterspurgte.

aktie2
OPSPARING

Højrentekonto

3 højrentekonti med rente på mellem 2,10 og 2,60 % p.a.

Vi tilbyder i perioden 17/5 til 15/6 2023 tre attraktive højrentekonti med fast rente op til 2,60 % p.a.:

 • Variant 1: 2,10 % i fast årlig rente indtil 3. februar 2024.
 • Variant 2: 2,40 % i fast årlig rente indtil 3. august 2024.
 • Variant 3: 2,60 % i fast årlig rente indtil 3. august 2025.

Der er et minimum, men intet maksimum

For alle tre kontovarianter gælder det, at privatkunder skal indskyde minimum 25.000 kr. og erhvervskunder minimum 250.000 kr. Der er intet maksimum for indskud.

Pengene er bundet, men...

Du kan hæve på en Højrentekonto i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er for de tre kontovarianter på hhv. 3,0%, 3,0% og 3,5% af de hævede beløb.

Dekortbetalingen er gældende i hele indskudsperioden og uanset anvendelsen af de hævede midler. Der er kvartårlig rentetilskrivning på kontoen. Ved udløb ændres Højrentekonti automatisk til almindelig indlån uden opsigelse. Du skal ikke foretage dig yderligere i den anledning.

stats-dots
OPSPARING

Fri Opsparing

En meget fleksibel opsparingskonto med variabel rente til privatkunder

På en Fri Opsparing kan du indskyde ét beløb eller løbende, når du vil - du bestemmer. Pengene er frie og de kan overføres til andre konti i banken.

Renten på Fri Opsparing afhænger af saldoen og gives af de enkelte intervaller:

 • 0 - 100.000 kr.: 1,25% p.a.
 • 100.000 - 500.000 kr.: 1,50% p.a.
 • Over 500.000 kr.: 2,00% p.a.

Renten er variabel og den beregnes dagligt. Den tilskrives fire gange om året. Der kan hæves én gang pr. måned uden gebyr. Efterfølgende hævninger koster 100 kr. pr. gang. Der kan ikke tilknyttes betalingskort til kontoen.

accessibility
OPSPARING

Fakkel Opsparing

En meget fleksibel opsparingskonto med variabel rente til privatkunder

På en Fakkel Opsparing kan du helt frit indskyde, hæve og overføre beløb, når du vil.

Renten på Fakkel Opsparing afhænger af saldoen og gives af de enkelte intervaller:

 • 0 - 100.000 kr.: 1,00% p.a.
 • Over 100.000 kr.: 1,25% p.a.

Renten er variabel og den beregnes dagligt. Den tilskrives fire gange om året. Der kan hæves og indsættes frit. Der kan ikke tilknyttes betalingskort eller BS-betalinger til kontoen.

home3
OPSPARING

Boligkonto Opsparing

Med en Boligkonto Opsparing kan du spare op til boligkøb, forbedring eller vedligeholdelse af en bolig. Se de nærmere vilkår her:

 • Der skal mindst indskydes 300 kr. pr. måned.
 • Der kan maksimalt indskydes 60.000 kr. pr. år og 400.000 kr. i alt.
 • Udbetaling kan tidligst ske 2 år efter første indbetaling.
 • Ved udbetaling skal dokumentation for anvendelse til bolig forevises.
accessibility
OPSPARING

Børneopsparing

Giv dit barn en god start!

Vil du give dit barn eller barnebarn en god økonomisk start, er en børneopsparing en af de bedste opsparingskonti, der findes. Med kontoen opnår du en høj, skattefri rente.

Pengene er bundet i minimum syv år og kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år. Du kan også vælge at binde opsparingen til barnet fylder 21 år.

Få mere information om børneopsparing her.

accessibility
OPSPARING

Jackpot opsparing

En opsparingskonto til unge fra 13-17 år.

Har du brug for en ekstra konto, hvor du kan have din opsparing stående, så kan du vælge en Jackpot opsparing, hvis du er mellem 13 og 17 år.

Du kan frit hæve og sætte penge ind på opsparingen , som typisk giver lidt mere i rente end en almindelig Jackpot konto.

gift
OPSPARING

Gavekonto

Giv en gavekonto til en, du holder af. Du har mulighed for knytte særlige gavebetingelser til kontoen.

Med en Gavekonto kan du lave en opsparing som gave til en anden person. Se de nærmere vilkår her:

 • Kontoen kan oprettes til alle under 21 år.
 • Opsparingen kan tidligst udbetales ved det fyldte 14. år, men kun ved accept af gavegiveren.
 • Der kan maksimalt indskydes 69.500 kr. pr. år (2022)
 • Gavebeløbet er skattefrit.
 • Der kan tilknyttes et gave-depot til kontoen.
 • Kontoen må ikke overføres til andet pengeinstitut uden gavegiverens accept.
 • Du kan selv knytte gavebetingelser på kontoen.

Print-selv gave

drawer
OPSPARING

Etableringskonto

Med en Etableringskonto opnår du en skattefordel, mens du sparer op til din egen virksomhed.

De beløb, du sætter ind, bliver trukket fra i den skattepligtige indkomst på selvangivelsen med en skatteværdi, der pt. er op til ca. 34 pct.

Hvem kan oprette en Etableringskonto?

For at oprette en Etableringskonto skal du

 • være lønmodtager
 • være fuldt skattepligtig til Danmark
 • ikke være fyldt 67 år ved udgangen af indkomståret.

Opsparingen skal bruges til at etablere en selvstændig erhvervsvirksomhed – det kan også være et aktie- eller anpartsselskab eller din ægtefælles virksomhed.

Hvor meget kan du indbetale årligt?

Du skal mindst sætte 5.000 kr. ind på kontoen,og du kan højst indbetale 60 pct. af din nettoløn – dog kan der altid indbetales 250.000 kr.

Du kan indbetale på kontoen fra den 16. maj i fradragsåret til og med den 15. maj i det efterfølgende år.

Renterne tilskrives en gang om året pr. den 31. december. De bliver ikke betragtet som indskud, og kan derfor frit hæves. Renterne er skattepligtige.

Har du allerede startet virksomhed?

Selvstændigt erhvervsdrivende kan efter særlige regler indbetale på kontoen til og med det 4. år, efter virksomheden er etableret – dog kun indenfor den almindelige aldersgrænse for indskud.

Hvad er betingelserne for udbetaling?

For at få opsparingen udbetalt helt eller delvist skal du bruge mindst 80.000 kr. (2011) på at

 • købe erhvervsaktiver eller
 • betale fradragsberettigede udgifter til f.eks. løn, husleje, kurser, markedsundersøgelser eller
 • stifte et selskab eller købe aktier.

Derudover kræves det, at du arbejder mindst 50 timer om måneden.

Hvordan påvirkes afskrivning, skatteregnskab og personlig indkomst?

 • Køber du erhvervsaktiver, kan du afskrive 50pct. af anskaffelsesprisen.
 • Betaler du fradragsberettigede udgifter, kan du fratrække 45 pct. af udgifterne i virksomhedens skatteregnskab.
 • Etablerer du et selskab, skal du medregne 50 pct. af indskuddet i din personlige indkomst. Beløbet fordeles med 5 pct. om året i 10 år. Skatten heraf vil højst udgøre 30 pct. Det svarer ca. til 60 pct. af de 50 pct. af indskuddet, som du skal medregne.

  Beskatningen på ca. 30 pct. skal sammenholdes med fradragsværdien på ca. 34 pct.

Hæver du opsparing fra 2001 og tidligere, gælder der andre regler.

Hvis du alligevel ikke etablerer virksomhed?

Hvis du ikke starter virksomhed alligevel, bliver indskuddene medregnet i din skattepligtige indkomst i det år, hvor fristen udløber. Du skal betale ca. 34 procent i skat (2010) af indskuddene plus et årligt tillæg på tre procent.

Tillægget beregnes fra udløbet af det år, hvor du startede opsparingen, til og med det år, hvor du fylder 65.

Opgiver du dit ønske om at starte virksomhed, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt indskuddene mod, at de bliver efterbeskattet efter de samme principper, som hvis du er fyldt 65 år.

Hvordan hæves indskuddet?

www.skat.dk finder du et skema (02.007), hvor du skal erklære, at du har startet egen virksomhed, og oplyse, hvad opsparingen bruges til. Skemaet skal afleveres til din bankrådgiver, hvorefter opsparingen kan hæves.

Ønsker du rådgivning om skat?

Vi anbefaler, at du kontakter en revisor, hvis du ønsker rådgivning om

 • de skattemæssige aspekter, der er forbundet med oprettelse, indskud og hævning på en Etableringskonto
 • de skattemæssige muligheder, hvis du vil starte egen virksomhed.

Flere oplysninger

Er du interesseret i en Etableringskonto, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

stats-dots
OPSPARING

Formuepleje

Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer automatisk nye indskud, renter og udbytte.

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing. Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer, når det er nødvendigt.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti og frie midler.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Opsparing

Aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto sparer du besværet med indberetning af dit afkast og betaler en lavere skat af afkastet.

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 106.600 kr. (beløb for 2023) på kontoen, og afvikle handler med aktier til og fra depotet. Det er muligt at investere i aktiebeskattede aktier og investeringsforeninger.

Aktiesparekontoen er en nem måde at administrere dine aktiehandler skattemæssigt på – gevinster og tab opgøres via kontoen og styres og indberettes automatisk af banken.

Du kan frit hæve det indsatte beløb og en eventuel gevinst igen.

Beskatningen af gevinster på kontoen er kun 17% mod 27 % ved en investering uden for ordningen.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en Aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Fakta om Aktiesparekontoen

 • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på 106.600 kr. (beløb for 2023).
 • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst). På Aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
 • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Banken hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen.
 • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
 • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
 • Du kan frit hæve fra aktiesparekontoen uden beskatning.

Kontakt os for at høre mere.

binoculars

Pensionsopsparing

Du har mange muligheder for at sikre din alderdom bedst muligt.

Det er vigtigt, at vælge den rette taktik

Når du en gang forlader arbejdsmarkedet, får du god tid til at gøre det, du har lyst til - derfor er det ærgerligt, hvis økonomien forhindrer det.

Og hvad vil du helst - spare penge op til din egen senior-tilværelse eller betale de fleste i skat nu?

Vi har samlet alt om pension her, hvor du kan se meget mere om den rette opsparing til din alderdom.

OPSPARING

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår under "Regler og betingelser"

Klik her for at gå direkte til garantiformuens dækning af indskydere og investorer.