Aktier, obligationer og valuta

Fonds- og udlandsafdelingen består af rutinerede fagfolk

Vi er en afdeling bestående af rutinerede fagfolk. Vi kender branchen virkelig godt og med daglig nærkontakt til de forskellige markeder, har vi opnået en betydelig specialviden.

Udlandsafdelingen hjælper dig med:

 • Kort- og langsigtede valutastrategier
 • Risikoafdækning af porteføljestrategier
 • Kommerciel afdækning

 

Sådan hjælper vi dig frem til det bedst mulige afkast:

 • Du får individuel, personlig investeringsrådgivning
 • Vi vurderer evt. eksisterende værdipapirbeholdning
 • Du taler altid direkte med din fondshandler
 • Du kan ringe og få rådgivning hver dag helt til kl. 17.00
 • Vi følger dine investeringer løbende
 • Konkurrencedygtige kurtagesatser
 • "Skarpe" handelspriser
Sten Erlandsen, finanschef

"Medarbejderne i fondsafdelingen er klar til at hjælpe dig frem til det bedst mulige afkast"

MiFID II

Tab 1

Investorbeskyttelse (MiFID II)

Reglerne for investorbeskyttelse er et EU-direktiv, der har til formål at ensrette reglerne for værdipapirhandel i hele EU og skal sikre et højt niveau for investorbeskyttelse.

Reglerne sætter fokus på den personlige investeringsrådgivning, og det passer os fint, for det er et område, vi altid har lagt stor vægt på. Vi har kompetencen og lægger vægt på at have et tæt forhold til vores kunder, og at du som en kunde føler dig tryg og i sikre hænder, når du bruger os som din investeringspartner.

Fokus på din investeringsprofil

Inden vi kommer med en personlig anbefaling i forbindelse med værdipapirhandel, skal vi have et nærmere kendskab til din økonomiske situation, risikovillighed og forventninger til investeringshorisonten. Vi skal også vide noget om din erfaring med de pågældende værdipapirtyper.

Oplysningerne bruger vi til at tegne en såkaldt Investeringsprofil af dig som investor, og uden den må vi efter de nye regler slet ikke anbefale et bestemt værdipapir. Derfor skal vi også løbende ajourføre vores oplysninger.

MIFID II fra 2018

De fælleseuropæiske MIFID II regler trådte i kraft ved årsskiftet 2017-18. Med disse regler er du som investeringskunde sikret en grundpakke af information, når du investerer igennem os:

 • Kvartalsvis beholdningsoversigt over dine værdipapirer
 • Kvartalsvis afkastrapportering ved porteføljepleje (fx Formuepleje)
 • Rådgivningsreferat i forbindelse med investeringsrådgivning
 • Særskilt information, hvis du oplever 10 % eller mere tab i forbindelse med bl.a. porteføljepleje eller investering i derivater og gearede produkter
 • Udvidede oplysninger om omkostninger, herunder evt. provisioner

Som en yderligere tryghed for dig, registrerer vi og gemmer al telekommunikation i 5 år, hvor der indgår investeringsrådgivning, så det kan dokumenteres, hvad du har aftalt med os.

I NetBank kan du handle almindelige aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. I NetBank er du dog alt andet lige mere på egen hånd, end hvis man vælger at få den personlige rådgivning i filialen.

Mere information:

 

Ansvarlig investering

Tab 1

Ansvarlig investering

Investering handler i bund og grund om afkast, men det er muligt at inddrage social ansvarlighed og etik i sine investeringer. Den mulighed tilbyder nogle af de investeringsforeninger, som vi samarbejder med.

Bankinvest

BankInvest har underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer UN PRI (se nedenfor). BankInvest støtter med underskrivelsen den internationale udvikling omkring ansvarlige investeringer, og BankInvest forpligter sig til gradvist at implementere principperne i egen organisation. Udover tilslutningen til PRI-principperne har BankInvest en politik for socialt ansvarlige investeringer, Socially Responsible Investments, SRI. SRI-politikken betyder, at investorer har mulighed for at vælge specifikke porteføljer, der foretager en etisk screening af de selskaber, som BankInvest investerer i:


Om UN PRI:

FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) er et internationalt netværk i FN-regi for professionelle investorer, der aktivt vurderer hensyn til miljø, sociale forhold og ledelse i sammensætningen af deres investeringsportefølje. Det officielle mål med UN PRI er at hjælpe investorer med at integrere disse samfundsansvarlige overvejelser i deres investeringer. UN PRI bygger på 6 principper for ansvarlig investering. Læs mere på www.unpri.org

LEI-kode

Tab 1

LEI-kode

Bestilling af en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes. En LEI-kode kan bestilles ved én af flere udbydere. Der opkræves et oprettelsesgebyr og et årligt vedligeholdelsesgebyr. En LEI-kode er kun aktiv og dermed gyldig, såfremt den fornyes årligt. Nærmere oplysninger om de enkelte LEI-udbyderes gebyrer fremgår af deres hjemmesider.

Ved bestilling af en LEI-kode kræver nogle udbydere, at virksomheden oplyser et VAT-nummer. I disse tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer, der skal oplyses. CVR-nummeret vil nogle steder skulle angives som DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer, dvs. som "DK 12345678".

 • Du skal meddele din LEI-kode til banken på lei@landbobanken.dk
  med oplysninger om selskabsnavn, CVR-nr, adresse og LEI-kode.

Mere om LEI-koder

EU-regler kræver, at virksomheder, der handler værdipapirer, herunder aktier, obligationer og i tilfælde af Corporate Actions, pr. 3. januar 2018 skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Disse regler var allerede gældende fra den. 1. november 2017 for OTC-derivater. Handel med unoterede aktier og unoterede fondsaktier kræver ikke en LEI-kode.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er et internationalt registreringsnummer på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. Koden gør det muligt entydigt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside.

Hvem skal have LEI-kode?

Kravet om LEI-kode gælder for de juridiske enheder, som ønsker handlen gennemført, og som handlen bliver gennemført for. Privatpersoner er ikke omfattet af reglerne om at have en LEI-kode.

LEI-kode og EMIR

Som følge af EU-forordning 648/2012 med tilhørende EMIR-regelsæt (European Markets Infrastructure Regulation), har det siden den 12. februar 2014, været et krav for erhvervskunder at indberette deres derivathandler til et godkendt register. Ringkjøbing Landbobank tilbyder erhvervskunder at rapportere de derivathandler, som de gennemfører med banken, så længe banken modtager LEI kode fra kunden.