Logo

Regnskaber

Årsregnskab for 2023

Krig, rentestigninger og en opbremsning i økonomien kom til at præge 2023. Bankens kunder har imidlertid tilpasset sig på fornemmeste vis, så kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje fortsat er høj. Væksten i banken kombineret med et højere renteniveau har således sikret et stærkt resultat på 2.155 mio. kroner efter skat, der sikrer, at vi fortsat kan hjælpe vores kunder og fortsætte væksten.

Basisresultat

(mio. kroner)
2023 20222021
2020
2019
Basisindtjening i alt3.8282.8622.4332.1792.116
Samlede udgifter og afskrivninger963891817788805
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
2.8651.9711.6161.391
1.311
Nedskrivninger på udlån m.v.-1-2-68-223-100
Basisresultat
2.8641.9691.5481.168
1.211
Beholdningsresultat m.v.-7-69+7-9+49
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver2020171515
Resultat før skat2.8371.8801.5381.1441.245
Resultat efter skat
2.1551.4951.229920978

 

Året 2023 i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 2.155 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 22%
  • Indtjening pr. aktie - målt både på basisresultat og resultat efter skat - stiger med henholdsvis 50% og 48%
  • Basisindtjeningen stiger med 34% til 3.828 mio. kroner
  • Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 25,2
  • Stærk kreditkvalitet medfører nedskrivninger på kun 1 mio. kroner samtidig med, at de ledelsesmæssige skøn øges til 950 mio. kroner
  • Meget tilfredsstillede kundetilgang og vækst i udlån på 5%, i indlån på 8% og i depotværdier på 11%
  • Udlodningsprocenten øges fra 65 til 84, og den effektueres med et udbytte på 10 kroner og en fordobling af aktietilbagekøbet til 1.525 mio. kroner
  • Positive forventninger til 2024 med et forventet resultat efter skat for året i intervallet 1,8-2,2 mia. kroner.