Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks halvårsregnskab for 1. halvår 2021:

Halvårsrapport for 1. halvår 2021

Banken realiserer et basisresultat på 727 mio. kroner og et resultat før skat på 716 mio. i 1. halvår 2021. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
H1
2021
H1
2020
2020
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
1.179 1.061 2.179
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
404 390 788
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
775 671 1.391
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-48
-141
-223
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
727 530 1.168
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-3
-41
-9
49
77
84
78
Særlige omkostninger
8 8 15
15
217
22
22
Resultat før skat
716 481 1.144
1.245
952
1.064
891

1. halvår 2021 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 716 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 11% til 1.179 mio. kroner efter et første halvår med høj aktivitet
  • Udgifterne stiger med 3% til 404 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten for halvåret falder til 34
  • Fortsat kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 6% i forhold til ultimo juni 2020
  • I juni blev forventningerne til resultatet før skat opjusteret til 1.200-1.500 mio. kroner
  • Ekstra aktietilbagekøbsprogram på 242,5 mio. kroner planlægges iværksat fra den 1. oktober 2021
  • Købet af BIL Danmark tilfører flere kunder og styrker bankens position inden for Private Banking

Halvårsrapporten for 1. halvår 2021