Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2020:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Årets første kvartal har været kraftigt præget af coronakrisen. Det er i denne sammenhæng glædeligt, at bankens forretningsmodel er robust med en lav omkostningsprocent og en stærk kapitalbase.

Basisresultat

(mio. kroner)
1. kvt. 2020
1. kvt. 2019
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
541
526
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
198
201
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
343
325
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-75
-25
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
268
300
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-70
26
49
77
84
78
Særlige omkostninger
4
4
15
217
22
22
Resultat før skat
194
322
1.245
952
1.064
891

1. kvartal 2020 i overskrifter

 • Hovedfokus under coronakrisen har været på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere
  - og selvfølgelig på at sikre arbejdsforholdene for vores medarbejdere
 • Basisindtjeningen stiger med 3% til 541 mio. kroner
 • 11% fald i basisresultatet til 268 mio. kroner
 • Corona-nedskrivningsbuffer på 200 mio. kroner etableret, således at det samlede ledelsesmæssige skøn på nedskrivninger udgør 326 mio. kroner ultimo kvartalet
 • Et negativt beholdningsresultat på 70 mio. kroner medfører et fald på 40% i resultatet før skat til 194 mio. kroner
 • Fortsat kundetilgang og en stigning i bankens udlån på 6%
 • Opdatering af bankens strategi med fortsat fokus på den organiske vækststrategi
 • Aktietilbagekøbsprogram stillet i bero
 • Efter nedjustering forventes et basisresultat i intervallet 900-1.100 mio. kroner og et resultat før skat i intervallet 800-1.100 mio. kroner

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020