Regnskaber

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Banken realiserer i årets første tre kvartaler et basisresultat på 1.406 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.036 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 16% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
Q1-3 2022 Q1-3 2021 2021
2020
2019
2018
Basisindtjening i alt
2.062 1.782 2.433
2.179
2.116
2.001
Samlede udgifter og afskrivninger
654 600 817
788
805
866
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
1.408 1.182 1.616 1.391
1.311
1.135
Nedskrivninger på udlån m.v.
-2 -61 -68
-223
-100
-43
Basisresultat
1.406 1.121 1.548
1.168
1.211
1.092
Beholdningsresultat m.v.
-80 -4 +7
-9
49
77
Særlige omkostninger
15 12 17
15
15
217
Skat -275 -230 -309 -224 -267 -174
Resultat efter skat
1.036 875 1.229
920 978 778

1.-3. kvartal 2022 i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 1.036 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 16% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 16% til 2.062 mio. kroner
  • Omkostningerne stiger med 9%, og omkostningsprocenten reduceres til 31,7
  • Udlånsvækst på 24% i forhold til ultimo september 2021 kommer fra overtagelsen af SEB-kundeporteføljen, Corona-effekter og en fortsat tilfredsstillende kundetilgang
  • Indlånsporteføljen er steget med 15% siden ultimo september 2021
  • Tilfredsstillende slutrapportering på Finanstilsynets ordinære inspektion
  • Bankens to brands i toppen af Voxmeter Image-måling med henholdsvis en 1. plads og en 3. plads
  • Resultat før skat forventes i toppen af det tidligere opjusterede og udmeldte interval

1.-3. kvartal 2022 rapport (pdf)      Årsrapport 2021 (pdf)     Årsrapport 2021 (xhtml)