Om banken

Siden begyndelsen i 1886 har banken haft fokus på kredit- og omkostningsstyring – det har vi stadig – og det er der kommet en god bank ud af.

Banken i korte træk:

 • Ringkjøbing Landbobank blev grundlagt i 1886
 • Balance: 60,4 mia. kr.
 • Kernekapitalpct.: 17,6
 • Samlet kapitalpct.: 22,3
 • Egenkapital: 8,7 mia. kr.
 • Resultat for 2021:
  - før skat: 1.538 mio. kr.
  - efter skat: 1.229 mio. kr.
 • Basisresultat: 1.548 mio. kr.
 • Omkostningsprocent: 33,6

Ovenstående regnskabstal er pr. ultimo 2021. 

Ejerforhold

Banken havde pr. 31.december 2021 51.258 navnenoterede aktionærer.

Store aktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Lov om kapitalmarkeder givet meddelelse til banken:

 • ATP, Hillerød, Danmark ejer mere end 5% af bankens aktiekapital
 • Liontrust Investment Partners LLP, London, Storbritannien ejer mere end 5% af bankens aktiekapital

Se flere regnskabsoplysninger her.

Ledelsen

Direktion

Bestyrelse

Tab 1

Bestyrelse

Bankens bestyrelse består af følgende personer:

 • Martin Krogh Pedersen (formand)
 • Mads Hvolby (næstformand)
 • Jens Møller Nielsen (næstformand)
 • Morten Jensen
 • Jon Steingrim Johnsen
 • Anne Kaptain
 • Jacob Møller
 • Lone Rejkjær Söllmann
 • Dan Junker Astrup (medarbejdervalgt)
 • Gitte E. S. H. Vigsø (medarbejdervalgt)
 • Arne Ugilt (medarbejdervalgt)
 • Finn Aaen (medarbejdervalgt)

Oplysninger:

Repræsentantskab

Tab 1

Repræsentantskab

Bankens repræsentantskab består af følgende personer:

 • Kristian Skannerup (formand)
 • Allan Sørensen (næstformand)
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Mette Bundgaard
 • Per Lykkegaard Christensen
 • Dennis Christian Conradsen
 • Claus Dalgaard
 • Ole K. Erlandsen
 • Thomas Sindberg Hansen
 • Tonny Hansen
 • Mads Hvolby
 • Poul Johnsen Høj
 • Kim Jacobsen
 • Erik Jensen
 • Morten Jensen
 • Toke Kjær Juul
 • Anne Kaptain
 • Kasper Lykke Kjeldsen
 • Carl Erik Kristensen
 • Henrik Lintner
 • Karsten Madsen
 • Niels Erik Burgdorf Madsen
 • Dorte Zacho Martinsen
 • Jacob Møller
 • Lars Møller
 • Bjarne Bjørnkjær Nielsen
 • Jens Møller Nielsen
 • Marianne Oksbjerre
 • Bente Skjørbæk Olesen
 • Martin Krogh Pedersen
 • Poul Kjær Poulsgaard
 • Karsten Sandal
 • Yvonne Skagen
 • Lone Rejkjær Söllmann
 • Egon Sørensen
 • Jørgen Kolle Sørensen
 • Peer Buch Sørensen
 • Lise Kvist Thomsen
 • Sten Uggerhøj
 • Lasse Svoldgaard Vesterby
 • John Chr. Aasted

Lokalråd

Tab 1

Lokalråd

I forbindelse med fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank i juni 2018 blev der samtidig etableret et lokalråd for bankens nordjyske forretningsområde.

Lokalrådet skal være støttefunktion for bankens fortsatte lokale engagement i Nordjylland, og gennem indsigt i det nordjyske område være med til at skabe grundlaget for fortsat vækst og fremgang i Nordjylland – også for banken.

Se lokalrådets medlemmer her

Lokalrådets medlemmer udpeges af bestyrelsens nomineringsudvalg og bankens bestyrelse. Aldersgrænsen for lokalrådets medlemmer er den samme som gælder for medlemmerne af bankens repræsentantskab og bestyrelse.

Stamoplysninger

Ringkjøbing Landbobank A/S
Torvet 1
6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 1166
E-mail: post@landbobanken.dk
Hjemmeside: www.landbobanken.dk

CVR-nr. (Det Centrale Virksomhedsregister): 37536814

Bankregistreringsnumre: 7670 (hovednummer), 7370, 7371, 7372, 7375, 7379, 7400, 7401, 7402, 7403, 7405, 7406, 7407, 7408, 7420, 7421, 7422, 7423, 7428, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7530, 7531, 7535, 7679, 7800, 8090, 8091, 8099, 8460, 8461, 9024, 9033

LEI kode: 2138002M5U5K4OUMVV62
SWIFT kode: RINGDK22

Ringkjøbing Landbobank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.


DANSK  ENGLISH