Forsikringer der passer til din virksomhed

Vi samarbejder med Privatsikring, så du med fordel kan tegne gode erhvervsforsikringer, der duer, når det gælder.

Tal med en, der kender dig

 • Vi rådgiver dig om, præcis hvilke dækninger, du har brug for - hverken mere eller mindre.
 • Vi beregner, hvad dine forsikringer vil koste og giver dig et godt tilbud.
 • Du bestemmer selv størrelsen af din selvrisiko og sammensætningen af de enkelte dækninger.
 • Vi tegner forsikringerne for dig og sørger for, at betalingen af dine præmier sker fra din virksomheds konto.
 • Privatsikring ordner skadesbehandlingen og alt det forsikringstekniske.

Privatsikring

Forsikring mod netbankindbrud

Det er vigtigt, at du forsikrer dig selv og din virksomhed mod angreb af din netbank. Vi har valgt at gøre det for dig fra 1/1 2021 med en Netbankindbrudsforsikring som automatisk følger med, når du har Netbank Erhverv hos os.

Netbankindbrudsforsikring til erhvervskunder

Alle kunder med Netbank Erhverv hos os er omfattet af Netbankindbrudsforsikringen, som træder i kraft pr. 1. januar 2021 med følgende overordnede vilkår:
 

 • Forsikringssum på 3 mio. kr. pr. sikrede pr. år.
 • Ingen selvrisiko.
 • Netbanksindbrud
 • Omkostninger til it-konsulent – Skadesårsag. Forudsætter der er sket et formodet Netbanksindbrud.
 • Omkostninger til it-konsulent – Skadesudbedring. Forudsætter der er sket et dækningsberettiget Netbanksindbrud.
 • Forsikringen omfatter alle bankens erhvervskunder med Netbank Erhverv uden særskilt betaling.
 • Se forsikringsbetingelserne her.

Hvad skal du gøre i tilfælde af indbrud?

 1. Spær straks din netbank ved at kontakte Spærreservice på 75 94 50 93 (døgnåbent).
 2. Anmeld indbruddet til Codan Forsikring på telefon 33 55 55 55 eller e-mail til box_skadeansvar@codan.dk.
  Henvis til policenummer 906 361 8982.
 3. Anmeld indbruddet til politiet.

Mere info forsikringen:

Forsikringsbetingelser

Forsikringscertifikat