Logo

Bankgarantier

En bankgaranti kan minimere risikoen for din virksomhed, når der for eksempel handles med kunder, leverandører eller udlejere. Her kan du læse mere om, hvornår en bankgaranti er relevant, og du finder mere information om de forskellige garantityper, som du kan vælge mellem.

En bankgaranti kan være et godt værktøj for din virksomhed, hvis I har brug for at minimere risikoen, når I laver aftaler. Når din virksomhed laver en kontrakt med en kunde, leverandør eller udlejer, kan en bankgaranti således være en del af aftalen. Formålet med garantien er at beskytte en af parterne - eller begge - mod tab.
Somme tider stiller den ene part krav om en bankgaranti for overhovedet at indgå aftalen. Det sker eksempelvis ofte ved erhvervslejemål, hvor udlejeren typisk kræver en bankgaranti for tre til seks måneders huslejebetaling.

En bankgaranti betyder, at banken påtager sig en risiko på din virksomheds vegne ved at garantere for betalingen. Derfor laver vi en kreditvurdering, ligesom når vi skal give lån og kredit, inden vi stiller en bankgaranti.

Læs mere om de forskellige garantityper nedenfor eller kontakt os, hvis du ønsker rådgivning.

Betalingsgaranti

En betalingsgaranti kan være relevant, når der skal investeres i større anlægsaktiver. I stedet for at skulle forudbetale til sælger, kan banken – på jeres vegne - udstede en betalingsgaranti til sælger. På den måde belaster I ikke den daglige likviditet. Vilkårene for betalingsgarantien er aftalt individuelt i forhold til ophør og forudsætninger for, hvornår garantien kan komme til udbetaling.

Betalingsgarantier træder også i stedet for kontant betaling i andre sammenhænge – for eksempel i forbindelse med husleje, depositum m.v.

Arbejdsgaranti

Evnen til at kunne stille en arbejdsgaranti er som oftest en betingelse for, at man som håndværker eller entreprenør kan byde på en licitation. Bygherre ønsker sikkerhed for, at der bliver leveret det aftalte stykke arbejde. I Danmark håndteres arbejdsgarantier efter et anerkendt regelsæt, som sikrer begge parters interesser.

Udenlandske garantier

Som dansk importør/eksportør kan I komme ud for, at sælger/køber i udlandet kræver en bankgaranti - som sikkerhed for fx leverancer, betalinger eller, at et arbejde bliver gennemført.

Læs mere om udenlandske garantier