Logo

Wealth Management - Få professionel hjælp til at investere dine penge

Wealth Management

Wealth Management

Wealth Management dækker over en bred vifte af formueplejetjenester, der kan være baseret på f.eks. pensionsopsparinger, frie midler eller investeringer i værdipapirer, fast ejendom eller aktier.

Ønsker du det størst mulige afkast af din opsparing, dine frie midler eller investeringer, kræver det løbende overvågning og rettidig omplacering af din portefølje. Det kan være svært at finde tid til, både som privatperson, virksomhed eller investeringsfond. Samtidig kræver det et indgående kendskab til de finansielle markeder og gode kontakter til verdens finansielle centre.

Hvad går en Wealth Management-aftale ud på?

Med en Wealth Management-aftale med Ringkøbing Landbobank, overvåger vi løbende din formue og fordeler den i forskellige porteføljer inden for både aktier, obligationer og andre former for investeringer, som vi efterfølgende forvalter.

Wealth Management-aftalen kan indgås med eller uden fuldmagt. Med en fuldmagt kan vi foretage de nødvendige tilpasninger af dine investeringer, uden at du behøver blive inddraget i processen. Men vi har også mulighed for at fungere som sparringspartner for dine egne investeringer, ligesom vi kan sætte aftalen op, så du får medbestemmelse inden et de enkelte køb eller salg foretages.

Endelig står vi altid klar med en god anbefaling, hvis du ønsker at geninvestere eventuelt udbytte fra dine eksisterende investeringer.

Fuld gennemsigtighed og overblik

Hver enkelt Wealth Management-aftale er nøje tilpasset til dine personlige præferencer, formuestørrelse og foretrukne investeringsprofil og risikovillighed. Alle investeringer og omplaceringer foregår i overensstemmelse med din risikovillighed, ligesom vi hele tiden har din tidshorisont for investeringen for øje.

Tidshorisonten har afgørende betydning for vores valg af investeringer og omplaceringer. Derved kan vi sikre dig det bedst mulige afkast, uanset om der er mange år til det forventede udbetalingstidspunkt eller der er tale om en mere kortsigtet investeringsstrategi.

Undervejs har du mulighed for at følge med i alle investeringer, omplaceringer og udbetalte udbytter via din netbank. Du har også altid mulighed at tage en snak med din personlige Wealth Management-rådgiver, ligesom du har mulighed for at være mere eller mindre involverede i de enkelte transaktioner.

Hvilke konti kan indgå i en Wealth Management-aftale?

Du har mulighed for at få oprettet Wealth Management-aftaler på såvel pensionskonti, konti med frie midler og konti, der er omfattet af virksomhedsordningen.

Vi kan indgå aftaler om Wealth Management med såvel private, virksomheder som institutionelle investorer, som f.eks. investeringsforeninger og lignende. Hver enkelt aftale tilpasses til det enkelte behov og formuestørrelse.

Hvordan foregår Wealth Management hos os?

Som udgangspunkt kommer du med en større eller mindre formue, som du beder os forvalte eller medvirke til forvaltningen af.

Baseret på din investerings- og risikovillighed og den forventede tidshorisont, til du skal have udbetalt udbyttet af dine investeringer, opretter vi en række porteføljer inden de områder, der passer bedst til din investeringsprofil. Her kan du enten selv udpege en række områder eller følge de råd, vi kommer med. Har du allerede foretaget investeringer medtages disse i porteføljen og forvaltes på samme måde som disse.

Derefter går vi i gang med at overvåge hver enkelt investering og foretager herefter de fornødne tilpasninger baseret på den aftale, vi har indgået med dig. Undervejs tilpasser vi fordelingen på porteføljerne og hjemtager investeringen rettidig i forhold til den aftalte tidshorisont.

Det giver dig den størst mulige formue, den dag vi når frem til afslutningen på aftalen.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak om dine muligheder.