Højrentekonto

Rente på mellem 2,50 og 2,60 % p.a.

Vi tilbyder i perioden 23/2 til 25/3 2024 kl. 16.00 to attraktive højrentekonti med fast rente op til 2,60 % p.a.:

  • Variant 1: 2,50 % i fast årlig rente indtil 6. januar 2025.
  • Variant 2: 2,60 % i fast årlig rente indtil 5. maj 2025.

Der er et minimum, men intet maksimum

For begge kontovarianter gælder det, at privatkunder skal indskyde minimum 25.000 kr. og erhvervskunder minimum 250.000 kr. Der er intet maksimum for indskud.

Pengene er bundet, men...

Du kan hæve på en Højrentekonto i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er for de to kontovarianter på 3,0% af de hævede beløb.

Dekortbetalingen er gældende i hele indskudsperioden og uanset anvendelsen af de hævede midler. Der er kvartårlig rentetilskrivning på kontoen. Ved udløb ændres Højrentekonti automatisk til almindelig indlån uden opsigelse. Du skal ikke foretage dig yderligere i den anledning.

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår under "Regler og betingelser".

Klik her for at gå direkte til garantiformuens dækning af indskydere og investorer.