Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Individuel kapitalforvaltning - også kaldet asset-management - tilbydes med og uden fuldmagt. Ønsker du sparring eller medbestemmelse inden et køb eller salg foretages er dette muligt. Ved den mest almindelige form for kapitalforvaltning ligger der en investeringsfuldmagt, hvor investeringsstrategien er beskrevet til grundlag for forvaltningen. Banken udvælger så de aktivtyper og de valutastrategier som ligger til grundlag for aftalen, således maksimal sikkerhed og afkast kan opnås.

Kapitalforvaltning, hvor investeringsforeningers forskellighed og styrker - herunder aktivtyper - bruges i forvaltningen tilbydes, typisk med en kapital fra 5 mio. og opefter.

Er fuldmagten og investeringsstrategien, som vi gerne udarbejder sammen med dig, beskrevet således, at det er individuelle fondsaktiver, herunder virksomhedsobligationer som skal ligge til grund for aftalen, tilbydes dette med en kapital fra kr. 25 mio. og opefter. Vi udarbejder med aftalt frekvens investerings- og afkastrapporter tilpasset investeringsstrategien, således afkast kan sammenlignes med markedsafkast og valgte benchmark.

Alle internationale værdipapirer anbringes i depot hos vores samarbejdspartner på området: J.P. Morgan, således alt håndteres sikkert og professionelt i samarbejde med bankens egen fondsadministration.

KAPITALFORVALTNING

Risiko

Vi gør opmærksom på, at al investering er forbundet med risiko og omkostninger, og at afkastet muligvis kan blive negativt. Historiske afkast er ikke er en garanti for fremtidige afkast.