Logo
Bankinvest

BankInvest

Du investerer i forening sammen med andre

  • Det er dig, der bestemmer!
  • Det er en tryg og enkel opsparingsmulighed!

Som bekendt kan investering være forbundet med risiko - kurserne kan både stige og falde.

Vi hører ofte i medierne om personer, der har tabt en formue ved at investere penge i aktier eller obligationer, der er blevet stillet store gevinster i udsigt. Denne risiko begrænses væsentligt ved at købe investeringsbeviser i BankInvest!

Du står ikke alene med din investering i BankInvest, men deler risiko og omkostninger med andre i investeringsforeningen.

Du kan vælge mellem en række forskellige investeringsforeninger. Ønsker du en stor sikkerhed, kan du for eksempel investere i danske obligationer. Ønsker du i stedet mulighed for et højere afkast, kan du vælge at investere i aktier.

Du kan altså investere efter temperament. De forskellige foreninger er sammensat, så de opfylder alle ønsker til forrentning og risiko. Og selv om du investerer sammen med andre, er det dig, der bestemmer hvordan din investering skal sammensættes.

Læs mere om BankInvest her!

aktie2
BANKINVEST

Aftale om geninvestering

Nem og billig geninvestering af dit udbytte.

Du har nu mulighed for hurtigt og billigt at geninvestere dine udbytter fra Bankinvest og andre investeringsforeninger ved at tilmelde dig bankens Geninvesteringsaftale. Når du har en Geninvesteringsaftale, vil dit udbytte automatisk blive geninvesteret i nye investeringsbeviser i den investeringsafdeling, udbyttet stammer fra.

Den automatiske geninvestering sker til en kurs fastsat af investeringsforeningen. Kursen ligger under den kurs, foreningen normalt udsteder nye investeringsbeviser til. Geninvesteringskursen kan også være forskellig fra kursen på Nasdaq OMX Copenhagen (Fondsbørsen), og i de fleste tilfælde vil den være lavere. Den lavere kurs skyldes, at investeringsforeningen opnår en omkostningsbesparelse, når udbyttet bliver udbetalt som nye investeringsbeviser i stedet for kontanter. Den del af udbyttet, der ikke kan geninvesteres, fordi kursen ikke går op i udbyttebetalingen, sættes ind på din afkastkonto.

Køb af investeringsbeviser under Geninvesteringsaftalen betragtes skattemæssigt som køb af nye investeringsbeviser. Hvis udbyttet stammer fra et ikke-pensionsdepot, bliver evt. acontoskat trukket fra udbyttet inden geninvesteringen. Udbyttet bliver i øvrigt beskattet efter de almindelige regler. Hvis udbyttet stammer fra et pensionsdepot, geninvesteres det uden fradrag af skat. Eventuel pensionsafkastskat hæves på afkastkontoen i begyndelsen af januar.

Kontakt din afdeling for at høre mere om Geninvesteringsaftalen og for at tilmelde dig.

target
BANKINVEST

Risikoskala

BankInvests EU-risikoskala er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel.

img

Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastvolatilitet i form af den årlige standardafvigelse beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år.

Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi.

Det ugentlige afkast beregnes fra onsdag til onsdag, og standard afvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljernes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra understående standardafvigelsesintervaller.

RisikoklasseÅrlig standardafvigelse
lig eller over (>=)
Årlig standardafvigelse
mindre end (<)
 10%0,5%
 20,5%2%
 32%5%
 45%10%
 510%15%
 615%25%
 725% 

Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse ved samtlige ugentlige observationer i fire på hinanden følgende måneder.

Hvis en portefølje over de seneste fire måneder svinger mellem flere risikoklasser, der er forskellige fra den oprindelige risikoklasse, vil porteføljen blive placeret i den risikoklasse, som hyppigst er blevet observeret.

Aktie2 White
BANKINVEST

Bæredygtigt aftryk

Nemt overblik over bæredygtigheden i BankInvests afdelinger.

BankInvest har som den første danske kapitalforvalter samlet oplysninger om CO2-udledning, ESG og FN’s verdensmål i én oversigt. Oversigten sætter tal på bæredygtigheden i 15 af BankInvests aktie- og obligationsfonde. Flere er på vej.

Initiativet kommer efter at BankInvest i maj blev godkendt som deltager (’participant’) i FN’s Global Compact program. Senest har BankInvest tilsluttet sig de to klimainitiativer, Montréal Carbon Pledge samt Climate Action 100+.

Bankinvest

Mere information

Nedenfor finder du flere oplysninger om Bankinvest

Bankinvest

Risiko

Investeringer tilbyder, som udgangspunkt, et højere forventet afkast end på en almindelig konto. Men selvom investering historisk set er den bedste måde at få formuen til at vokse på, er der altid en risiko ved at investere. Der er ingen garantier for et positivt afkast, og enhver investering kan resultere i tab, helt eller delvist. Derfor skal dine investeringer altid balancere din forventning til afkast med din holdning til risiko.