Bæredygtige investeringer

Investeringsrådgivning er et vigtigt forretningsområde for Ringkjøbing Landbobank med kunder i hele Danmark.

Investering har meget stor betydning for den grønne omstilling og er et af de områder, hvor den finansielle sektor kan gøre den største forskel i forhold til en bæredygtig udvikling. Det gælder både i forhold til de produkter, vi rådgiver vores kunder til at investere i, og de produkter, der investeres i som led i vores formueforvaltning.

BankInvest

Ringkjøbing Landbobank har i en lang årrække samarbejdet med BankInvest. BankInvest ejes af 40 danske pengeinstitutter og har mere end 106 mia. kr. under forvaltning, hvoraf størstedelen kommer fra ca. 210.000 private investorer. Ringkjøbing Landbobank er med en ejerandel på over 21 % største aktionær.

BankInvest tilbyder trygge og enkle investeringsprodukter, hvor man som investor deler risiko og omkostninger med andre i investeringsforeningen. Investor bestemmer selv, hvordan hensynet til investeringens sikkerhed skal afvejes med ønsket om et godt afkast. Med 38 forskellige afdelinger til rådighed er der mulighed for at imødekomme næsten ethvert ønske til spredning på aktivklasser, geografi og brancher.

BankInvest underskrev allerede i 2008 FN's principper for ansvarlige investeringer UN PRI og har derefter indarbejdet ESG-faktorer i investeringsprocessen. Herudover screenes potentielle investeringsobjekter for mulige krænkelser af principperne i FN's Global Compact, som omfatter menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Senest har BankInvest arbejdet systematisk med at øge transparensen om bæredygtighed og lancerede i oktober 2019 oversigten ”Bæredygtigt Aftryk”, der viser bæredygtigheden for en række af BankInvests afdelinger. Data hertil leveres af den internationale dataleverandør MSCI ESG, som analyserer virksomhederne ud fra:

  • Virksomhedens placering i forhold til FN's verdensmål
  • Virksomhedens CO2-aftryk
  • Virksomhedens ageren i forhold til ESG

Aftrykket udgøres af en score på de tre poster, som sættes op mod et sammenligneligt benchmark. Aftrykket offentliggøres på bankinvest.dk og kan f.eks. bruges af rådgiverne i Ringkjøbing Landbobank, når de taler med kunderne om deres valg af investeringsforening.

Ansvarlige investeringer i BankInvest. Adm. direktør i BankInvest Lars Bo Bertram foran FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mads Berendt, Head of Responsible Investmensts i BankInvest

"Det har vist sig, at det giver langt større effekt at investere bæredygtigt end at ændre vaner privat"

Bæredygtige aftryk

- Det har vist sig, at det giver langt større effekt at investere bæredygtigt end at ændre vaner privat, siger Mads Berendt, Head of Responsible Investments i BankInvest.

- Det er ambitionen med det bæredygtige aftryk, at rådgiverne får et værktøj, så de kan svare på kundernes spørgsmål om bæredygtighed og eventuelt rådgive om at gøre kundens investeringer mere bæredygtige, fortsætter Mads Berendt.

- Det grundlæggende motiv for BankInvest er at optimere det risikojusterede afkast for kunderne.

Hvis de virksomheder, vi investerer i, ikke er tilstrækkeligt bæredygtige, opfatter vi det som en investeringsmæssig risiko. Modsat er det tegn på en robust forretningsmodel, når virksomhederne har styr på bæredygtighed.

Bæredygtigt aftryk offentliggøres, hvis MSCI ESG har data for mindst 65 % af en afdelings formue. Det var ultimo 2019 tilfældet for 15 afdelinger med i alt 43 mia. kr. under forvaltning. Det er planen, at bæredygtigt aftryk med tiden skal offentliggøres for alle BankInvests afdelinger.

Se mere om bæredygtigt aftryk hos BankInvest her.

Bæredygtigt aftryk er udformet som et 2-siders overblik for hver afdeling. Der er lagt stor vægt på at gøre oversigten så konkret og overskuelig som mulig.