Aktiesparekonto

Aktiesparekonto

Med en Aktiesparekonto sparer du besværet med indberetning af dit afkast og betaler en lavere skat af afkastet.

­

Kun 17% i afkastskat på dine aktier

Afkastet på en aktiesparekonto beskattes med 17 pct. – mod henholdsvis 27 og 42 pct. ved normal investering i aktier. Hvert år sørger vi for, at du betaler skat af dit afkast ifølge reglerne.

Tre grunde til en Aktiesparekonto

  1. Få en lavt beskattet konto (17 pct.)
  2. Vi sørger for indberetning til SKAT
  3. Gratis oprettelse

­

Så let kommer du i gang

Bestil en Aktiesparekonto her, hvis du allerede er kunde hos os

Du skal logge ind med MitID, så vi er sikre på dine kontaktoplysninger, og at du er kunde i banken.
Hvis du ikke er kunde hos os endnu, så udfyld formularen længere nede på denne side - så kontakter vi dig.

­

Mere info om Aktiesparekontoen

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier. Beskatningen af gevinster på kontoen er kun 17% mod 27-42% ved en investering uden for ordningen.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 135.900 kr. på kontoen, og afvikle handler med aktier til og fra depotet. Det er muligt at investere i aktiebeskattede aktier og investeringsforeninger. 

Aktiesparekontoen er en nem måde at administrere dine aktiehandler skattemæssigt på – gevinster og tab opgøres via kontoen og styres og indberettes automatisk af banken til SKAT.

Du kan frit hæve det indsatte beløb og en eventuel gevinst igen.

Du betaler løbende depotgebyrer, der afhænger af, hvor meget du investerer. Du kan læse mere om omkostningerne for depot i vores prisbog.

Fakta om Aktiesparekontoen

  • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person (på tværs af alle pengeinstitutter)
  • Du kan maksimalt indskyde på 135.900 kr. 
  • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst). På Aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
  • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Banken hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
  • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
  • Du kan frit hæve fra aktiesparekontoen uden beskatning.
Aktiesparekonto

Risiko

Investeringer tilbyder, som udgangspunkt, et højere forventet afkast end på en almindelig konto. Men selvom investering historisk set er den bedste måde at få formuen til at vokse på, er der altid en risiko ved at investere. Der er ingen garantier for et positivt afkast, og enhver investering kan resultere i tab, helt eller delvist. Derfor skal dine investeringer altid balancere din forventning til afkast med din holdning til risiko.