Profil Pleje

- til både frie midler og pensionsmidler

OBS! Profil Pleje er en plejeordning alene i Nordjyske Bank. På baggrund af fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank konverteres dette produkt den 18. marts 2019 til Formuepleje. Indtil den 18. marts 2019 fortsætter vi med at opdatere informationen nedenfor. Se mere om Formuepleje her.

Det kræver ikke noget af dig, vores investeringseksperter passer og overvåger dine investeringer. Vi tager udgangspunkt i din ønskede risiko og investeringshorisont, som du skal have afdækket sammen med din rådgiver.

Med Profil Pleje har du dit eget værdipapirdepot, hvor der investeres i udvalgte investeringsforeninger. Dermed er der adgang til et meget bredt udbud af investeringer. Vi foretager investeringer og omlægninger, og vi sikrer dig en professionel pleje af dine investeringer.

Du vil løbende modtage information om investeringerne både fra banken og fra investeringsforeningerne, så du har god mulighed for at følge med i udviklingen.

Afkastet af investeringen beskattes som tilsvarende investeringer i hhv. frie midler og pensionsmidler, og vi foretager indberetninger til Skat efter de gældende regler. Du skal dog selv stå for opgørelsen af skatten.

Dine fordele

  • Investeringen tilpasses løbende din investeringsprofil
  • Automatisk investering af indestående på konto
  • Automatisk rebalancering på Profil Pleje Pension
  • Adgang til et bredt udbud af investeringsforeninger
  • Overblik i Netbank - og afkastopgørelser 2 gange årligt
  • Professionel pleje
  • Mulighed for bedre afkast end ved kontant placering
  • Information om handler
  • Information fra investeringsforeningerne
  • Automatisk rebalancering