Opsparing for erhverv

Etableringskonto & Iværksætterkonto

Med en Etableringskonto opnår du en skattefordel, mens du sparer op til din egen virksomhed. De beløb, du sætter ind, bliver trukket fra i den skattepligtige indkomst på selvangivelsen med en skatteværdi, der pt. er op til ca. 34 pct.

Iværksætterkontoen er for dem som betaler topskat, hvor de beløb, du sætter ind, bliver trukket fra i den skattepligtige indkomst med en skatteværdi på ca. 52 pct.

Hvem kan oprette en Etableringskonto eller en Iværksætterkonto?

For at oprette en Etableringskonto eller en Iværksætterkonto skal du

 • være lønmodtager
 • være fuldt skattepligtig til Danmark
 • ikke være fyldt 67 år ved udgangen af indkomståret.

Opsparingen skal bruges til at etablere en selvstændig erhvervsvirksomhed – det kan også være et aktie- eller anpartsselskab eller din ægtefælles virksomhed.

Hvor meget kan du indbetale årligt?

Du skal mindst sætte 5.000 kr. ind på kontoen, og du kan højst indbetale 60 pct. af din nettoløn – dog kan der altid indbetales 250.000 kr.

Du kan indbetale på kontoen fra den 16. maj i fradragsåret til og med den 15. maj i det efterfølgende år.

Renterne tilskrives en gang om året pr. den 31.december. De bliver ikke betragtet som indskud, og kan derfor frit hæves. Renterne er skattepligtige.

Har du allerede startet virksomhed?

Selvstændige erhvervsdrivende kan efter særlige regler indbetale på kontoen til og med det 4. år efter virksomheden er etableret – dog kun inden for den almindelige aldersgrænse for indskud.

Hvad er betingelserne for udbetaling?

For at få opsparingen udbetalt helt eller delvist skal du bruge mindst 89.500 kr.(2019) på at

 • købe erhvervsaktiver eller
 • betale fradragsberettigede udgifter til f.eks. løn, husleje, kurser, markedsundersøgelser eller
 • stifte et selskab eller købe aktier.

Derudover kræves det, at du arbejder mindst 50 timer om måneden.

Hvordan påvirkes afskrivning, skatteregnskab og personlig indkomst?

 • Køber du erhvervsaktiver, som drives i enkeltmandsvirksomhed, kan du afskrive 50 pct. af anskaffelsesprisen, hvis midlerne er fra en etableringskonto. Er midlerne fra en Iværksætterkonto er afskrivningsgrundlaget 0 kr.
Eksempel:Etablerings-
konto
Iværksætter-
konto
Frigivet opsparing 2016200.000 kr.200.000 kr.
Anskaffet maskine200.000 kr.200.000 kr.
Modregning af frigiven opsparing fra 2016100.000 kr.200.000 kr.
Afskrivningsgrundlag100.000 kr.0 kr.
 • Betaler du fradragsberettigede udgifter, kan du fratrække 45 pct. af udgifterne i virksomhedens skatteregnskab, når midlerne er fra en etableringskonto og 0% med midler fra en Iværksætterkonto.
 • Etablerer du et selskab, skal du medregne 50 eller 100 pct. af indskuddet i din personlige indkomst, alt efter hvilken ordning midlerne stammer fra. Beløbet fordeles med 5 pct. eller 10 pct. om året i 10 år. Skatten heraf vil højst udgøre 30 pct.
Eksempel:Etablerings-
konto
Iværksætter-
konto
Frigivet opsparing 2008200.000 kr.200.000 kr.
Anskaffelsessum for anparter 2010200.000 kr.200.000 kr.
Beskatning:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.

20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
I alt beskattet100.000 kr.200.000 kr.

Hvorfor spare op med Etablerings- eller Iværksætterkonto?

Skattebesparelsen gør det muligt at opspare et større beløb, som giver dig nogle likviditetsmæssige fordele i opstarten. Du opnår altså hurtigere den nødvendige opstartskapital. Samtidig er det et større beløb der forrentes på din opsparing.

Hvis du alligevel ikke etablerer virksomhed?

Hvis der ikke etableres virksomhed senest ved udgangen af det år, hvor man når folkepensionsalderen, skal der ske efterbeskatning af indskuddene på kontiene.

 • Efterbeskatning Iværksætterkonto afgift på 52,5% af indskuddene tillagt 3% pr. år fra indskudsåret.
 • Efterbeskatning etableringskonto indskuddet tillagt 3% pr. år beskattes med sats for skattepligtigindkomst ca. 38%.

Hvordan hæves indskuddet?

www.skat.dk finder du et skema (02.007), hvor du skal erklære, at du har startet egen virksomhed, og oplyse, hvad opsparingen bruges til. Skemaet skal afleveres til din bankrådgiver, hvorefter opsparingen kan hæves.

Ønsker du rådgivning om skat?

Vi anbefaler, at du kontakter en revisor, hvis du ønsker rådgivning om

 • de skattemæssige aspekter, der er forbundet med oprettelse, indskud og hævning på en Etableringskonto
 • de skattemæssige muligheder, hvis du vil starte egen virksomhed.

Flere oplysninger

Er du interesseret i en Etablerings- eller Iværksætterkonto, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.