Skattepligtig i udlandet

Hvis du er skattepligtig i udlandet, er det vigtigt, at du oplyser det til os.

This page in english

De danske skattemyndigheder har pålagt os at undersøge, hvor vores kunder er skattepligtige. Derfor er vi nødt til at spørge vore kunder, om de er skattepligtige i andre lande.

Hvis du er skattepligtig i et andet land, indberetter vi oplysninger til SKAT, som derefter videregiver oplysningerne til skattemyndighederne i det land, hvor du er skattepligtig.

Ved at indsamle disse oplysninger fra alle vores kunder, er banken med til at skabe et sikkert og sundt samfund ved at forhindre skatteunddragelse og anden økonomisk kriminalitet.

Du bedes udfylde en af følgende blanketter:

Kunde Hvor er du skattepligtig? Blanket  
Privatperson
U.S. person
(bosat i USA/amerikansk statsborger)
USA W9  
Privatperson
NON U.S. person
USA W8-BEN  
Privatperson Øvrige udland Egenerklæring Privat – Dansk
Self-certification form Individual – English
Selbstauskunft Privat – Deutsch  
 
Erhvervskunde USA + Øvrige udland Egenerklæring Erhverv Dansk Selskab – Dansk
Egenerklæring Udenlandsk selskab – Dansk
Self-certification form Entities – English
Selbstauskunft Firmen - Deutsch  
 

Beskrivelse af de enkelte landes TIN numre(skattenumre) kan findes på OECDs hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte banken på 7624 9393 eller soscompliance@landbobanken.dk

Bemærk, at banken ikke yder skatterådgivning.