Logo
For udviklere

PSD2-applikationer

Data til Fintech-virksomheder og øvrige Third Part Providers (TPP)

Ringkjøbing Landbobank stiller gerne data til rådighed for fintech-virksomheder og andre spillere på den finansielle markedsplads, der har en godkendelse fra Finanstilsynet eller tilsvarende national myndighed i EU. Det sker gennem et API, som lever op til kravene i PSD2.

Har du øvrige spørgsmål til PSD2-API'erne, er du velkommen til at kontakte os.

Ringkjøbing Landbobank would like to make data available to fintech companies and other players in the financial marketplace who have an approval from the Danish Financial Supervisory Authority or equivalent national authority in the EU. This is done through an API that meets the requirements of PSD2.

If you have any other questions about the PSD2 APIs, you are welcome to contact us.