Legater og fonde

Sdr. Lem Andelskasses Fond

I forbindelse med sammenlægningen af Sdr. Lem Andelskasse og Ringkjøbing Landbobank i 2004, blev der stiftet en fond, der har til formål at støtte initiativer og tiltag, der kan medvirke til udvikling og styrkelse af aktiviteter bl.a. af sportslig, kulturel, erhvervsmæssig, uddannelsesmæssig, videnskabelig, miljømæssige eller samfundsmæssig karakter, og almennyttige formål.

Forudsætningen for at komme i betragtning er, at man som ansøger har relation til Lem/Højmark og omegn eller Sdr. Lem Andelskasses hidtidige virkeområde, og støtte kan ske til fordel for virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Legatansøgningen sendes til:

 • Sdr. Lem Andelskasses Fond
 • v/Ringkjøbing Landbobank
 • Storegade 6-10
 • 6880 Tarm

Ansøgningsfrist:

 • Hvert år den 10. marts.

Ansøgningsskema:

Ulfborg Sparekasses Fond

I forbindelse med sammenlægningen af Ulfborg Sparekasse og Ringkjøbing Landbobank i 2015, blev der stiftet en fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses oprindelige virkeområde. 

Fundats for Ulfborg Sparekasses Fond:

 • §1.3: Det er fondens formål, at dens aktiviteter skal virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses oprindelige område

 

Legatansøgningen sendes til:

 • Ulfborg Sparekasses Fond
 • v/Ringkjøbing Landbobank
 • Torvet 1, 6950 Ringkøbing
 • eller via e-mail: ek@landbobanken.dk

Ansøgningsfrist:

 • Hvert år den 20. april.

Ansøgningsskema: