Legater og fonde

Sdr. Lem Andelskasses Fond

I forbindelse med sammenlægningen af Sdr. Lem Andelskasse og Ringkjøbing Landbobank i 2004, blev der stiftet en fond, der har til formål at støtte initiativer og tiltag, der kan medvirke til udvikling og styrkelse af aktiviteter bl.a. af sportslig, kulturel, erhvervsmæssig, uddannelsesmæssig, videnskabelig, miljømæssige eller samfundsmæssig karakter, og almennyttige formål.

Forudsætningen for at komme i betragtning er, at man som ansøger har relation til Lem/Højmark og omegn eller Sdr. Lem Andelskasses hidtidige virkeområde, og støtte kan ske til fordel for virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Legatansøgningen indsendes til:

 • Sdr. Lem Andelskasses Fond
 • v/Ringkjøbing Landbobank
 • Storegade 6-10
 • 6880 Tarm

Ansøgningsfrist:

 • Hvert år den 10. marts.

Ansøgningsskema:

Ulfborg Sparekasses Fond

I forbindelse med sammenlægningen af Ulfborg Sparekasse og Ringkjøbing Landbobank i 2015, blev der stiftet en fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses oprindelige virkeområde. 

Fundats for Ulfborg Sparekasses Fond:

 • §1.3: Det er fondens formål, at dens aktiviteter skal virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses oprindelige område

 

Legatansøgningen indsendes til:

 • Ulfborg Sparekasses Fond
 • v/Ringkjøbing Landbobank
 • Torvet 1, 6950 Ringkøbing
 • eller via e-mail: nkh@landbobanken.dk

Ansøgningsfrist:

 • Hvert år den 14. april.

Ansøgningsskema:

Niels Peder Degnboel og hustrus Mindelegat

Betingelser ifølge legatfundatsen:

 • Legatet uddeles til børn af jordbrugere, hvis hovederhverv er landbrug, og til børn af arbejdere, hvis hovedindtægt skyldes arbejde ved landbruget.
 • Hvis der derefter er legatmidler tilbage, kan legatet uddeles til børn af landpostbude, landhåndværkere og arbejdere, selv om disse kun i mindre grad har tilknytning til landbruget.
 • Forældrene skal ved barnets fødsel være bosiddende i Sønder Lem Sogn.
  Hvis landbruget er deres hovederhverv, og de tillige selv driver deres jord, skal de mindst have haft bopæl i sognet det sidste år før det pågældende barns fødsel, medens de i alle andre tilfælde skal have haft bopæl i sognet de sidste 3 år før barnets fødsel. Endvidere skal forældrene stadig have bopæl i sognet ved legatets tildeling.
 • Legatet tildeles barnet når det er fyldt 1 år. Beløbet skal indsættes på en særlig konto i Ringkjøbing Landbobank og kan først hæves, når legatyderen er fyldt 25 år.

Legatansøgningen indsendes til:

 • Niels Peder Degnbol og hustrus Mindelegat
 • v/Ringkjøbing Landbobank
 • Storegade 6-10
 • 6880 Tarm

Ansøgningsfrist:

 • Hvert år den 15. november og vedrører børn født i perioden 1. oktober året før til 30. september samme år.

Ansøgningsskema: