Logo
Aktivering af kort

Aktivering af kort

Har du modtaget et nyt Visa/Dankort eller Mastercard, skal du aktivere kortet hurtigst muligt. Aktiverer du ikke det nye kort, vil det ophøre og eventuelle
forsikringer vil ophøre.

Bærer kuverten præg af at have været åbnet, bedes du kontakte os på telefon (+45) 70231166.
Uden for vores åbningstid bedes du kontakte Nets Kundeservice:

  • på telefon (+45) 44892750, hvis det drejer sig om et Mastercard
  • på telefon (+45) 44892929, hvis det drejer sig om et Visa/Dankort

 

Du kan aktivere kortet via NetBank eller telefon:

  1. Ring til Nets Kortaktivering på telefon (+45) 44897350.
  2. Indtast kortnummeret (16 cifre på kortets forside) - og afslut med #.
  3. Indtast dit 5-cifrede aktiveringsnummer, som er 0 efterfulgt af de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer.
  4. Afslut med #.
  5. Har du modtaget brev med særlig aktiveringskode, er det den du skal benytte ved aktiveringen.
  6. Du får herefter beskeden: "Kortet er nu aktiveret".

Ønsker du at aktivere kortet via NetBank, er det vigtigt, at kortets ejer logger ind i sin egen NetBank Privat. Du kan altså ikke aktivere f.eks. din ægtefælles kort via din NetBank.