EIB - Den Europæiske Investeringsbank

Ringkjøbing Landbobank A/S har indgået en samarbejdsaftale med den Europæiske Investeringsbank (EIB) om finansiering af lån til blandt andet små og mellemstore virksomheder.

Aftalen medfører, at projekter m.v., der dels kan kreditgodkendes i banken, og som dels overholder en række specifikke kriterier, kan blive finansieret med midler fra EIB.

Såfremt et projekt godkendes til at kunne blive finansieret med midler fra EIB, vil man som kunde opnå en renterabat i forhold til bankens normale rentepris for et givent lån.

Se her for nærmere information.

European Investment Bank