Logo
Miljøforhold (E)

Miljøforhold

Ringkjøbing Landbobank ser et stort behov for handling på miljøområdet

Og det vil fortsat præge bankens aktiviteter. Ringkjøbing Landbobank har siden 1995 været med til at finansiere den danske udbygning af vindkraft, og banken er i dag også med til at finansiere danske investorers køb af vindmøller i udlandet. Sammen med udlån til solcelle- og biogasanlæg udgør udlån til vindmøller en af bankens stærke, landsdækkende nicher.

Ringkjøbing Landbobank har sektorens laveste omkostningsprocent – bl.a. fordi det er en del af vores kultur, at vi udnytter vores ressourcer optimalt og ikke bruger flere end nødvendigt. Derfor er det naturligt for banken løbende at gennemføre rentable energirenoveringsprojekter, ligesom udvidelsen af bankens hovedkontor i Ringkjøbing er mere bæredygtig end forlangt i de ellers ret strenge energikrav til nyt byggeri.

Bankens arbejde på miljøområdet udspringer herudover af bankens politikker – herunder ”Politik for samfundsansvar” og ”Politik for ansvarligt indkøb”.

Banken bakker desuden op om FN's verdensmål og har tilsluttet sig de Ti Principper fra FN’s Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens forretningsmæssige mål, bankens politikker, FN's Global Compacts tre principper om miljø og verdensmålene 7, 12 og 13 går bankens indsats bl.a. på:

  • At yde udlån til produktion af vedvarende energi og til klimavenlig produktion
  • At yde udlån til privates energiforbedringer – herunder energirenovering af boliger og køb af bæredygtige transportmidler
  • At markedsføre og rådgive om samt medvirke til udvikling af bæredygtige investeringsprodukter
  • At reducere vores egen, negative påvirkning af miljøet mest muligt – bl.a. ved køb af strøm fra vedvarende energikilder
  • At øge medarbejdernes miljøbevidsthed

”Politik for samfundsansvar”, ”Politik for ansvarligt indkøb” og bankens øvrige politikker kan findes på landbobanken.dk/politikker

I ESG-rapportens side 38-41 kan du se bankens afrapportering i f.t. miljø.