Overførsel til udlandet

Når du skal lave en overførsel til udlandet, kan du enten oprette overførslen i din netbank eller udfylde en bestillingsformular og indlevere den i banken.

Bestilling af overførsel til udlandet

International payment order

Der er forskellige omkostninger, hastigheder og krav til oplysninger afhængig af modtagerlandet.

Overførsler til EU-/EØS-lande

Alle betalinger i euro, der sendes til EU-/EØS-lande, kaldes eurobetalinger. Eurobetalinger er omfattet af lov om betalingstjenester, Se hvilke lande og valutaer, der er omfattede

Banken deltager i et udenlandsk samarbejde omkring eurobetalinger (SEPA), så du enkelt og effektivt kan overføre euro mellem banker i forskellige lande. Oversigt over lande.

En SEPA-betaling kræver IBAN på modtager og afvikles inden for én bankdag.

Standardoverførsel

Standardoverførsler er til rådighed for bankens korrespondentbank 2 bankdage efter afsendelse.

Vi anbefaler, at du oplyser BIC-kode (også kaldet SWIFT-adresse) på modtagerens bankforbindelse, og modtagerens IBAN-nummer.

Endvidere skal der oplyses både navn og adresse på modtager.

Ekspresoverførsel

Ekspresoverførsler er til rådighed for bankens korrespondentbank senest 1 bankdag efter ekspeditionsdagen. Hvis bestilling modtages inden modtagerlandets tidsfrist for modtagelse af sammedagsbetaling, kan beløbet stilles til rådighed for bankens korrespondentbank samme bankdag.

Bestilling af ekspresoverførsler kan ske i Netbank Erhverv Plus eller ved indlevering bestillingsformular i banken.

Overførsler til udlandet i USD

Da vi er bekendte med, at USA har meget restriktive kontroller på alle overførsler i USD (også til andre lande), vælger banken at sende samtlige overførsler i USD via korrespondentbanker i USA.

Herved opnår vi, at overførslerne er godkendte i USA, inden de sendes til endelig bestemmelsesland.

I tilfælde hvor amerikanske banker tilbageholder/returnerer/indefryser overførsler, kan der opstå omkostninger.

Disse omkostninger betales af ordregivende kunde.

Vilkår

Du kan læse nærmere om vore generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet her.