Kvinder klarer sig selv

- også når det gælder pension

Sparer kvinder mindre op til pension end mænd? Det er en udbredt opfattelse, man ofte støder på i artikler i aviser og (kvinde)blade og på nettet. Både herhjemme og i udlandet. Men passer det?

Nej, kvinder sparer ikke mindre op til pension end mænd. Og jo, det gør de alligevel. Men i store træk udligner det sig i sidste ende, så mænd og kvinder har det samme at leve for som pensionister. Sådan er det i al fald herhjemme, selv om det ikke nødvendigvis er sådan alle steder i verden.

Men hvordan hænger det nu sammen? Og hvordan stiller det den enkelte kvinde, når hun skal beslutte sig for, hvad hun skal stille op med sin pensionsopsparing?

Mænd og kvinder sparer lige meget op – procentvis

Kort fortalt er sagen, at kvinder procentvis sparer lige så meget op af deres løn som mænd, men i og med at de gennemsnitligt tjener mindre, bliver det i kroner og øre til et mindre beløb. Da det er afhængigt af ens indtægt som pensionist, hvor stort et tillæg til folkepensionen, man får, ender kvinderne imidlertid med at blive kompenseret for at have sparet mindre op. Derfor har de stort set lige så meget til rådighed som mænd.

Oplysningerne kan man finde hos ATP. Her har man i nyhedsbrevet Faktum gennem de senere år gjort en del ud af at undersøge forholdet mellem mænds og kvinders opsparing til deres pension, og det har resulteret i overskrifter som:

  • Kvinders frivillige pensionsindbetalinger halter i stigende grad efter mænds
  • Kvinders pension er stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid
  • Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd
  • Mænd har indhentet kvinders pensionsforspring

Umiddelbart virker nogle af overskrifterne selvmodsigende, men det viser bare, hvordan forholdet har udviklet sig over tid.

Skal vi så lade den ligge der?

Det er som nævnt historien kort, og så kunne man jo lade den ligge der. Der er ingen grund til at være urolig over, at kvinder har en mindre pensionsopsparing, for til syvende og sidst vil de som pensionister have lige så mange penge mellem hænderne som mænd.

Men – og der er et stort men – sådan er det, hvis man ikke har mere at gøre godt med som pensionist, end at folkepensionen betyder det meste. Hvad nu, hvis man gerne vil have mere end det?

I dag står de offentlige ydelser til pensionister fortsat for en stor del af pensionen for de fleste. Men det ændrer sig i og med, at flere og flere får større private pensionsopsparinger.

Hvis man selv vil styre, hvor stor en pension man vil have, så man ikke er afhængig af at holde sig under grænserne for, hvornår man kan få tillæg til folkepensionen, er det vigtigt for både mænd og kvinder, hvor meget man selv sparer op. Og da det jo altså fortsat er sådan, at mænd ender med de største pensionsformuer, skal kvinder være opmærksomme på, at de ikke bare procentvis, men også i faktiske beløb får sparet lige så meget op til pensionen som deres mandlige partner.

 

Kontakt os
- for at få en snak om dine pensionsmuligheder.