Politikker og oplysninger

Stamoplysninger

Tab 1

Stamoplysninger

Ringkjøbing Landbobank A/S
Torvet 1
6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 1166
E-mail: post@landbobanken.dk
Hjemmeside: www.landbobanken.dk

CVR-nr. (Det Centrale Virksomheds Register): 37536814
Bankregistreringsnumre: 7670 (hovednummer), 7679 og 7800
LEI kode: 2138002M5U5K4OUMVV62
SWIFT kode: RINGDK22

Ringkjøbing Landbobank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.

Børsnoteringer

Tab 1

Børsnoteringer

Børsnoteringer Links til mere information
Ringkjøbing Landbobank aktien Info hos Nasdaq OMX Copenhagen
Obligationsudstedelser:  
EMTN program

Prospekt
Info at London Stock Exchange

Udstedelser:
- Ansvarlig gæld
- Seniorgæld

Den 5. maj 2017:
Ringkjøbing Landbobank kan meddele, at banken er interesseret i et rejse seniorfunding i markedet for modværdien af mellem DKK 250-750 mio. med en løbetid på 5 år, såfremt dette kan ske til en tilfredsstillende margin. 

God selskabsledelse

Samfundsansvar

Det underrepræsenterede køn