Halvårsregnskab 2018

Dette er bankens første regnskab efter fusionen – og vi er kommet godt fra start!

Regnskabstallene ser fine ud – men endnu vigtigere er det, at fusionen er blevet modtaget godt blandt vores kunder og aktionærer.

Regnskabet udviser fremgang i forhold til sidste år, og i vores regnskabsmeddelelse vælger vi at fremhæve følgende forhold:

  • Integrationen af de to banker forløber som forventet
  • Fusionen er blevet modtaget godt blandt kunderne i hele banken
  • Proforma regnskabet for 1. halvår 2018 udviser en fremgang i basisresultatet på 14% til 578 mio. kroner og i resultatet før særlige omkostninger på 17% til 671 mio. kroner
  • Fortsat kundetilgang og vækst i udlånene på 5% til 32 mia. kroner
  • Udvidelse af Private Banking med en afdeling i Aalborg

Vi arbejder nu hårdt på at skabe én samlet bank, hvor nærheden til kunderne og hurtige beslutningsveje har allerhøjeste prioritet. Det gør vi, fordi vi ved at vores kunder sætter så høj pris på det.
 

Læs mere her: