Næste generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag, den 22. februar 2017. Indkaldelse vil ske på et senere tidspunkt.

Under henvisning til selskabslovens § 90, stk. 3 oplyses det hermed, at fristen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne på den ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 22. februar 2017, var tirsdag den 10. januar 2017. Der kan altså ikke længere fremsættes krav om optagelse af emner på generalforsamlingen.