PRIIPs / KIDs

Når du handler med finansielle instrumenter i Ringkjøbing Landbobank, er det vigtigt, at du kan forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du foretager. Vi stiller derfor en række informationsdokumenter om finansielle instrumenter til rådighed for dig.

Valutaterminer

Produkt Dokument Løbetid Køb/salg
Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell
Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y Buy
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y Buy
Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Buy
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y Sell
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y Sell
Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Sell

Valutaoptioner

Produkt Dokument Løbetid Køb/salg
Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M) DK  EN  DE 3M Buy
Solgt put option valuta (FXO Sell Put USDDKK 3M) DK  EN  DE 3M Sell
Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M) DK  EN  DE 3M Buy
Solgt call option valuta (FXO Sell Call USDDKK 3M) DK  EN  DE 3M Sell
Købt barriere call option knock out (FXO KI Buy Call USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt barriere call option knock in (FXO KI Sell Call USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell
Købt barriere call option knock out (FXO KO Buy Call USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt barriere call option knock out (FXO KO Sell Call USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell
Købt barriere put option knock in (FXO KI Buy Put USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt barriere put option knock in (FXO KI Sell Put USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell
Købt barriere put option knock out (FXO KO Buy Put USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Buy
Solgt barriere put option knock out (FXO KO Sell Put USDDKK 6M) DK  EN  DE 6M Sell

Renteswaps

Produkt Dokument Løbetid Payer/receiver
Payer (IRS Payer DKK 10Y) DK  EN  DE 10Y Payer
Payer (IRS Payer DKK 3Y) DK  EN  DE 3Y Payer
Payer (IRS Payer DKK 7Y) DK  EN  DE 7Y Payer
Receiver (IRS Receiver DKK 10Y) DK  EN  DE 10Y Receiver
Receiver (IRS Receiver DKK 3Y) DK  EN  DE 3Y Receiver
Receiver (IRS Receiver DKK 7Y) DK  EN  DE 7Y Receiver

Basisswaps

Produkt Dokument Løbetid  
Basisswap (Basis SW DKK 3Y) DK  EN  DE 3Y  
Basisswap (Basis SW DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y  

Valutaswaps

Produkt Dokument Løbetid  
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y  
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y  
Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y  
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y  
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y  
Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y  
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y  
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y  
Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y  
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 1Y) DK  EN  DE 1Y  
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 3Y) DK  EN  DE 3Y  
Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 5Y) DK  EN  DE 5Y  

Rentefloors

Produkt Dokument Løbetid Køb/salg
Købt floor – løbende præmie (Floor Buy Premium DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Buy
Købt floor - upfront præmie (Floor Buy Up-front DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Buy
Solgt floor – løbende præmie (Floor Sell Premium DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Sell
Solgt floor - upfront præmie (Floor Sell Up-front DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Sell

Rente Caps

Produkt Dokument Løbetid Køb/salg
Købt cap – løbende præmie (Cap Buy Premium DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Buy
Købt cap - upfront præmie (Cap Buy Up-front DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Buy
Solgt cap – løbende præmie (Cap Sell Premium DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Sell
Solgt cap – upfront præmie (Cap Sell Up-front DKK 5Y) DK  EN  DE 5Y Sell

Bond forwards

Produkt Dokument Løbetid Køb/salg
Købt obligationer på termin (Bond Fwd 6M Denmark Govt Buy)
DK 6M Buy
Solgt obligationer på termin (Bond Fwd 6M Denmark Govt Sell) DK 6M Sell