Aktier, obligationer og valuta

Fonds- og udlandsafdelingen består af rutinerede fagfolk

Vi er en afdeling bestående af rutinerede fagfolk. Vi kender branchen virkelig godt og med daglig nærkontakt til de forskellige markeder, har vi opnået en betydelig specialviden.

Udlandsafdelingen hjælper dig med:

  • Kort- og langsigtede valutastrategier
  • Risikoafdækning af porteføljestrategier
  • Kommerciel afdækning

 

Sådan hjælper vi dig frem til det bedst mulige afkast:

  • Du får individuel, personlig investeringsrådgivning
  • Vi vurderer evt. eksisterende værdipapirbeholdning
  • Du taler altid direkte med din fondshandler
  • Du kan ringe og få rådgivning hver dag helt til kl. 17.00
  • Vi følger dine investeringer løbende
  • Konkurrencedygtige kurtagesatser
  • "Skarpe" handelspriser
Sten Erlandsen, finanschef

"Medarbejderne i fondsafdelingen er klar til at hjælpe dig frem til det bedst mulige afkast"

Investorbeskyttelse (MiFID)

Tab 1

Investorbeskyttelse (MiFID)

Reglerne for investorbeskyttelse er et EU-direktiv, der har til formål at ensrette reglerne for værdipapirhandel i hele EU og skal sikre et højt niveau for investorbeskyttelse.

Når vi kommer med en personlig anbefaling i forbindelse med værdipapirhandel, skal vi have et nærmere kendskab til din økonomiske situation, risikovillighed og forventninger til investeringshorisonten. Vi skal også vide noget om din erfaring med de pågældende værdipapirtyper.

Oplysningerne bruger vi til at tegne en såkaldt risikoprofil af dig som investor, og uden den må vi efter de nye regler slet ikke anbefale et bestemt værdipapir. Derfor skal vi også løbende ajourføre vores oplysninger.

Desuden skal vi ifølge reglerne kunne dokumentere vores rådgivning. Vi vil derfor spørge ind til forskellige forhold, men det er udelukkende for at yde rådgivningen på et ordentligt grundlag.

Reglerne sætter fokus på den personlige rådgivning, og det passer os fint, for det er et område, vi altid har lagt stor vægt på. Vi har kompetencen og lægger vægt på at have et tæt forhold til vores kunder.

I NetBank kan du handle almindelige aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. I NetBank er du dog alt andet lige mere på egen hånd, end hvis man vælger at få den personlige rådgivning i filialen.

Mere information:

 

Risikomærkning

Tab 1

Regler for risikomærkning af investeringsprodukter

I Danmark er der regler om risikomærkning af de forskellige typer af investering.

Risikomærkningen har til formål at give dig et overblik over, hvorvidt du kan risikere at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end investeringen, før du foretager en konkret investering.

Investeringsprodukterne bliver delt op i tre såkaldte trafiklys – grøn, gul, rød.

Se de enkelte typer af investeringer (oversigten er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet).

Fremover kan du - inden du investerer - orientere dig i oversigten. Banken gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for at vælge et investeringsprodukt. Vi anbefaler, at du støtter dig til yderligere rådgivning. Kontakt gerne din rådgiver inden du beslutter dig for at investere. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af en konkret risiko ved et bestemt værdipapir eller investeringsprodukt.

Det er vigtig for os at oplyse, at der ingen sammenhæng er mellem den investeringsprofil, du har valgt, og risikomærkningen for hvert af de forskellige investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.

Ansvarlig investering

Tab 1

Ansvarlig investering

Investering handler i bund og grund om afkast, men det er muligt at inddrage social ansvarlighed og etik i sine investeringer. Den mulighed tilbyder nogle af de investeringsforeninger, som vi samarbejder med.

Bankinvest

BankInvest har underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer UN PRI (se nedenfor). BankInvest støtter med underskrivelsen den internationale udvikling omkring ansvarlige investeringer, og BankInvest forpligter sig til gradvist at implementere principperne i egen organisation. Udover tilslutningen til PRI-principperne har BankInvest en politik for socialt ansvarlige investeringer, Socially Responsible Investments, SRI. SRI-politikken betyder, at investorer har mulighed for at vælge specifikke porteføljer, der foretager en etisk screening af de selskaber, som BankInvest investerer i:

Sparinvest

Sparinvest har også underskrevet UN PRI, og sætter dermed fokus på ansvarlighed i investeringsprocessen. Med underskrivelsen forpligter koncernen sig til fremadrettet at indarbejde miljømæssige, ledelsesmæssige og sociale vurderinger i alle koncernens investeringer.

Om UN PRI:

FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) er et internationalt netværk i FN-regi for professionelle investorer, der aktivt vurderer hensyn til miljø, sociale forhold og ledelse i sammensætningen af deres investeringsportefølje. Det officielle mål med UN PRI er at hjælpe investorer med at integrere disse samfundsansvarlige overvejelser i deres investeringer. UN PRI bygger på 6 principper for ansvarlig investering. Læs mere på www.unpri.org