Elektronisk underskrift - erhverv

Når flere tegningsberettigede skal underskrive

Har din virksomhed flere underskriftsberettigede, kan I delegere et dokument til de personer, der skal underskrive det. Dokumentet sendes til personernes private e-Boks, hvor de underskriver med deres private NemID.

Når alle har underskrevet, færdiggør I underskrivningen i virksomhedens e-Boks.

Den medarbejder i virksomheden, der normalt håndterer post i e-Boks, kan delegere og færdiggøre underskrivning af dokumentet.

Se forløbet i videoerne herunder eller vejledningen på eBoks’ hjemmeside.

Sådan delegerer virksomheden et dokument

Sådan underskriver du som tegningsberettiget

NemID Medarbejdersignatur

I stedet for at delegere et dokument kan I vælge at underskrive med Medarbejdersignatur.

Personerne logger på virksomhedens e-Boks og underskriver med deres medarbejdersignatur. Det er et krav, at medarbejdersignaturerne har tilknyttet CPR-nr., hvis dokumentet skal underskrives af tegningsberettigede.

Har du problemer med at delegere eller underskrive?

Kontakt e-Boks brugersupport Erhverv på telefon +45 82 30 32 30

Åbningstider:
Man‐søn: 09:00‐ 20:00
Helligdage: 10:00‐ 15:00

Eller skriv til brugersupport via e-Boks’ hjemmeside på https://brugersupport.e-boks.dk