Renteændring

Pr. 17. oktober 2022

Det generelle renteniveau i Danmark og i det øvrige Europa er fortsat stigende. Senest har Danmarks Nationalbank den 8. september 2022 sat renten op med 0,75 procentpoint p.a.

Derfor hæver banken renterne på både indlån og udlån. For privatkunder indføres der positive renter på opsparingskonti, så pensionskonti, børneopsparing, Ung Opsparing m.fl. fremover bliver forrentet med 0,40% p.a.

Der lanceres også en række nye indlånsprodukter:

  • Vi introducerer tre Højrentekonti med rentesatser på hhv. 0,75%, 1,25% og 1,75% p.a. afhængig af bindingsperioden. Kontiene kan oprettes fra mandag den 19. september 2022. Se mere her.
  • Herudover relanceres Fri Opsparing den 17. oktober 2022 som vil blive forrentet med renter fra 0,40% op til 0,75% p.a., afhængig af indlånets størrelse:
     0 - 100.000 kr.: 0,40% p.a.
     100.000 - 500.000 kr.: 0,60% p.a.
     500.000 - 1 mio. kr.: 0,75% p.a.
     Over 1 mio. kr.: 0,40% p.a.

Den negative rente på erhvervsindlån forsvinder nu, og de almindelige transaktionskonti hæves til 0,00% i rente. Renten på bankens "93 dages konto" hæves, så den fremover forrentes med 0,40% p.a.

Renterne på udlån stiger med 0,75 procentpoint og varsles direkte over for vores kunder med brev.

Renteændringen træder i kraft pr. 17. oktober 2022