Ordliste

Betegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelser

Terminologi

Definition

Etablering af en konto

Tjenester i forbindelse med åbning af en konto, som gør det muligt at tage kontoen i brug.

Drift af en konto (kontogebyr)

Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.

Adgang til netbank

En kontoudbyder giver kunden adgang til netbank.

Udstedelse af debetkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto for hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.

Udstedelse af kreditkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån.

Løbende adgang til et debetkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et debetkort.

Løbende adgang til et kreditkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et kreditkort.

Hævning af kontanter

Kunden hæver kontanter på sin konto.

Betaling af indbetalingskort

Kontoudbyderen overfører det på indbetalingskortet anførte beløb til udstederen af indbetalingskortets konto.

Pengeoverførsler (i Danmark)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i Danmark.

Pengeoverførsler (til andre lande)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i et andet land.

Bevilliget overtræk

Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen fastlægger et maksimumbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.

Ubevilliget overtræk

Kunden overtrækker en konto uden forudgående tilladelse fra kontoudbyderen.