Medarbejdertrivslen i top

Berit Nørskou Pedersen, HR-chef i Ringkjøbing Landbobank.

I sidste års rapport skrev vi, at en meget høj andel af medarbejderne trives godt i banken, fordi 98,8 % af medarbejderne lå i de tre kategorier tilfredsstillende, meget tilfredsstillende og særdeles tilfredsstillende. Det gør de også i år, men de to øverste kategorier meget og særdeles tilfredsstillende, er steget med 4 % point. Det er både HR-chefen og fællestillidsrepræsentanten stolte af.


- Jeg tror, det bl.a. skyldes, at banken valgte at hjemsende færrest muligt af medarbejderne under covid-19. Selvfølgelig havde sikkerheden højeste prioritet, men vi er en relationsbank og prioriterede at være til stede for både kunderne og vores kollegaer i den udstrækning, det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, siger HR-chef Berit Nørskou Pedersen.


- I afdelingerne var op til 50 % hjemsendt ad gangen, og nogle steder var det højst 25 %. Det styrede afdelingerne selv. I hovedkontorsfunktionerne mødte de fleste også ind, og vi havde godt styr på sikkerheden med afstand og afspritning. Medarbejdere i risikogruppen blev selvfølgelig sendt hjem sammen med de få medarbejdere, der var smittede eller havde været i nær kontakt med en smittet.

Fællestillidsrepræsentant Gitte Vigsø er enig i, at det flotte resultat bl.a. skyldes, at det har en positiv effekt at være sammen med sine kolleger.

- Men det skyldes også, at vi har en stærk kultur. I banken er vi gode til at hjælpe hinanden. Det kollegiale prioriteres højt, og så har vi stor respekt for hinanden – og ikke mindst for hinandens roller. Vi taler til hinanden på en ordentlig måde – både indbyrdes blandt medarbejderne og i dialogen med ledelsen. På den måde er det muligt at løse meget, før det bliver til rigtige problemer. Og så skader det heller ikke at være en del af en succes.

God trivsel skaber høj medarbejderloyalitet

Det ses bl.a. af det meget høje antal jubilarer, banken har. I 2021 kunne 11 medarbejdere fejre deres 40-års jubilæum. I alt 49 medarbejdere har mindst 40 års anciennitet i banken.

Gode barselsforhold er et led i større diversitet

Gitte Vigsø, fællestillidsrepræsentant i Ringkjøbing Landbobank.

Finanssektoren har en god overenskomst med gode forhold for både mødre og fædre – måske den bedste aftale på hele arbejdsmarkedet. Fællestillidsrepræsentant Gitte Vigsø mener derfor ikke, at den nye barselsaftale med 11 ugers øremærket barsel til fædre vil få nogen mærkbar betydning for banken.

- Vi kan se, at mænd i den finansielle sektor allerede nu tager længere barsel end i andre brancher, og at flere og flere benytter sig af muligheden. Det er nok nærmere i mandefag, at bedre vilkår for fædres barsel kan rykke noget ekstra.

Det er ikke kun en mere ligelig fordeling af barsel mellem kønnene, der har betydning for diversiteten i banken og resten af den finansielle sektor.

- Nogle af de store pengeinstitutter er langt fremme, og hos os er det i hvert fald ikke viljen til større ligestilling og diversitet, der mangler. F.eks. skifter vores elever afdeling flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb hos os. Herunder får de et halvt år i erhvervsafdelingen, som ikke har været så søgt af kvinder. Det har de kvindelige elever været glade for, og i dag sidder et par stykker af dem i faste stillinger i afdelingen.

Intet loft over uddannelsesbudgettet

I Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank er uddannelse højt prioriteret.

Banken har ikke sat loft over sit budget til uddannelse. HR-afdelingen vurderer ethvert uddannelsesønske, og hvis vurderingen er, at det skaber værdi, efterkommes ønsket. Sådan er det generelt – hvis et projekt vurderes at skabe værdi for banken, gennemføres det. Så der bliver brugt mange penge på uddannelse, fortæller HR-chef Berit Nørskou Pedersen.


- Vores uddannelsesomkostninger er høje, fordi uddannelsesbehovet er stort. Vi er en relationsbank og er kendt for at have kompetente medarbejdere. Vi holder fast i den personlige rådgiver, som yder vores kunder kompetent rådgivning om både bolig, pension, investering og erhverv. Det betyder, at vores kunderådgivere skal gennemføre alle de lovpligtige certificeringer om investering, boligkredit og forsikring. Herudover recertificerer vi løbende, så bankens medarbejdere altid opfylder de lovkrav, der er en forudsætning for at måtte rådgive bankens kunder.


Herudover samarbejder banken med Finanssektorens Uddannelsescenter om en række standardforløb – bl.a. ”Den kompetente rådgiver” for privatrådgivere og tilsvarende for henholdsvis erhvervs- og investeringsrådgivere. Meget efteruddannelse håndteres dog internt. Det gælder f.eks. på formue- og pensionsområdet, hvor der hentes dygtige undervisere ind udefra, og så suppleres der med bankens egne specialister.