Trivsel går hånd i hånd med god ledelse

Berit Nørskou Pedersen, HR-chef i Ringkjøbing Landbobank.

HR-chef Berit Nørskou Pedersen mener, at den flotte trivselsmåling, der er beskrevet på siden "Medarbejdertrivslen i top", også hænger sammen med god ledelse.


- Når banken rekrutterer ledere, går vi efter Landbobank-ånden. Det betyder, at man skal være villig til at lede, og man skal have evnen til det, men man skal ikke være for fin til også selv at tage opgaver. Afdelingsdirektørerne har f.eks. selv kunder, så man skal vise vejen, men man skal også som leder skubbe bagpå. Det er vi opdraget med i banken, og derfor er det også naturligt, at vi først kigger efter interne kandidater, når der skal besættes en lederstilling. Har vi så ikke lige kandidaten, går vi selvfølgelig eksternt.


Alle bankens ledere har det seneste 1½ år fulgt et lederudviklingsforløb. Filosofien bag forløbet har været HR-afdelingens mantra om, at hvis man ikke hver eneste dag bestræber sig på at blive bedre, holder man op med at være god.

Som værktøj har banken udarbejdet en håndbog for god ledelse. God ledelse er her defineret af 10 grønne ord / sætninger, hvori der også er formuleret ledelsesmæssige paradokser. Alle bankens ledere har indgået personlige kontrakter om, hvad de hver især skal arbejde med af udviklingspunkter – om end man hele tiden skal have alle 10 sætninger for øje i sit lederarbejde.

HR-afdelingen har udarbejdet en særlig udgave af forløbet til de medarbejdere, som er mentorer for bankens elever.

De interne instruktører på bankens akademi har også gennemført en tilpasset version af forløbet og indgået personlige kontrakter.